facebook

Taryba

TARYBOS DARBO REGLAMENTAS


Žemės ūkio rūmų Tarybos nariai:

Sigitas Dimaitis

Algis Gaižutis

Virginija Žliobienė

Juratė Dovydėnienė

Linas Žabaliūnas

Vidas Juodsnukis

Jonas Talmantas

Jonas Sviderskis

Andrėjus Jakas

Vytautas Zurba

Albertas Sekonas

Rimantas Valiukas

Kamal Zulfijev

Algirdas Valaiša

Edvardas Gedgaudas

Algis Baravykas

Jonas Vilionis

Jonas Vytautas Lingys

Česlovas Tallat-Kelpša

Zofija Cironkienė

Antanas Šležas

Adolfas Jasinevičius

Darius Kviklys

Kęstutis Saikevičius

 

 


 

 

Facebook komentarai

komentarų(ai)