Telšių rajono bitininkai ruošiasi naujiems sezono darbams

Balandžio 1 d. Telšių rajono bitininkai rinkosi į draugijos visuotinį ataskaitinį susirinkimą. Bitininkų draugijos veikloje dalyvauja virš 100 rajono bitininkų. Draugijos pirmininkė  Dalytė Norkienė apžvelgė per praėjusius metus nuveiktus darbus ir pasidalino mintimis apie šių metų darbo ir veiklos perspektyvas, naujo bitininkavimo sezono iššūkius, dėkojo organizacijos rėmėjams. „Džiaugiamės gražiu bendradarbiavimu su Žemės ūkio rūmais ir Telšių rajono Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatoriumi Jonu Žvirbliu, kurio dėka turime puikiausias galimybes dalyvauti konsultaciniuose seminaruose, mokymuose, lauko dienose apie bitininkystės perspektyvas, kooperacijos galimybes, verslumą, paramos reikalavimus ir kt. „ – kalbėjo Telšių rajono bitininkų draugijos pirmininkė Dalytė Norkienė.

Susirinkimo metu aktyviausi draugijos nariai: Inga Mikienė, Violeta Stasiūnaitienė, Zigmas Norkus, Vytautas Damonskis, Marcijonas Širvinskas buvo apdovanoti l. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininko Sigito Dimaičio padėkomis.