Telšių rajono konkurso „Metų ūkis 2021“ prioritetas – šeimų ūkiai

Rugsėjo 8 d. vykusiame 27-ąjame Telšių rajono ūkininkų sąjungos konkurse „Metų ūkis“ renginyje apdovanoti ir pagerbti geriausi ūkininkai.

„Šiais metais organizuotas „Metų ūkis“ kitoks, nes rinkome šeimos ūkius, kurių patirtį ir ūkį perima vaikai. Nors mūsų kraštas ir kalvotas, tačiau čia ūkininkauja ūkininkai, kurie diegia inovacijas, domisi naujovėmis, nuolat tobulėja ir dirba su meile bei pašaukimu. Visada smagu pasidžiaugti puikiais rajono ūkininkų rezultatais, o šiais metais vertinimo komisija atrinko 3 geriausius ūkius: pirmoji vieta atiteko Akučkų, antroji – Šerlinskų, trečioji – Tulčių šeimos ūkiams. Visiems ūkininkams linkiu, kad koronavirusas aplenktų, kad kiekviename ūkyje ir šeimoje būtų daugiau džiaugsmo. Jūs – kaimo ateitis“, – kalbėjo Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė.

Nuotraukoje: Zita Dargienė

„Ūkininkai verti didžiausios pagarbos, nes tik jų sunkaus darbo ir pastangų dėka gyventojai aprūpinami maistu – kokybišku, gardžiu ir patikimu. Šiandien pagerbiame Telšių rajono šauniausius ūkininkus, kurie puošia savo darbu gimtąją tėviškę ir perduoda savo patirtį vaikams. Smagu, kad konkurse skiriamas dėmesys šeimos ūkiams – tai prasmingas tęstinumas, kurį turime skatinti, palaikyti ir didžiuotis tomis šeimomis, kurios perduoda ūkininkavimo tradicijas savo vaikams ir vaikaičiams“, – sakė ŽŪR vicepirmininkas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas.

V. Buivydas Žemės ūkio rūmų padėkas ir atminimo dovanėles įteikė: Robertui Vaičiuliui, Telšių rajono jaunajam ūkininkui – už jaunatvišką ryžtą imtis žemės ūkio veiklos, nuoširdų darbą ir pavyzdingai tvarkomą ūkį; Aistei Rapalytei, Telšių rajono jaunajai ūkininkei – už atsidavimą ir jaunatvišką ryžtą vystant mėsinių galvijų ūkį; Vaidotui Serapinui, Telšių rajono jaunajam ūkininkui – už jaunatvišką ryžtą imtis žemės ūkio veiklos, nuoširdų darbą ir pavyzdingai tvarkomą ūkį; ŽŪR įkūrimo 95-mečio ir atkūrimo 30-mečio atminimo ženklais apdovanojo Telšių r. ūkininką Rimantą Šerlinską ir Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkę Zitą Dargienę.

Geriausi Telšių rajono ūkiai ir jų nominacijos

Jančauskių-Gaurylių šeimos ūkis iš Žarėnų seniūnijos

Rita ir Raimundas Jančauskiai ūkininkauti pradėjo prieš 27 metus (1994 m.). Tada ūkyje buvo 8 melžiamos karvės ir 10 ha žemės. Šiandien ūkininkai turi apie 120 galvijų, iš kurių melžiamų karvių –  62, dirba apie 200 ha. Ūkininkų dukra Giedrė Jančauskytė-Gaurylienė mėsininkystės ūkį įregistravo 2015 m., ir šiandien turi 25 mėsinius galvijus, dirba 46 ha nuosavos ir nuomojamos žemės. Giedrė dalyvaudama ES paramos projektuose sėkmingai atnaujino ūkio techniką, įsigijo įrangos pašarams ruošti.

Ūkiui skirta nominacija „Už idealiai tvarkomus kelių kartų ūkius“.

Akučkų šeimos ūkis iš Tryškių seniūnijos

Dar pagal Valstiečių ūkio įstatymą pradėję ūkininkauti tėvai startavo nuo 50 ha žemės. Ūkyje nuolat talkino sūnus Andrius. Ūkyje buvo auginamos bulvės, kopūstai, tačiau kilo daug sunkumų dėl neatsiskaitymo už produkciją, todėl ūkis buvo sunaikintas, o Andrius 2001 m. išvyko dirbti į Šiaulius, įkūrė verslą. Tačiau 2010 m. Andrius ir vėl pradėjo ūkininkauti. Pradžia buvo nuo 50 ha. Šiandien Andrius ir jo žmona Rasa drauge su tėvais ir broliu dirba 260 ha žemės.

Ūkiui skirta nominacija „Už optimizmą ir spartų ūkio proveržį“.

Venckų šeimos ūkis iš Viešvėnų seniūnijos

Šių ūkininkų patirtis – per 30 metų. Ūkininkai dirba apie 600 ha žemės, iš kurių nuosavos – 350 ha. Tai mišrus ūkis: 110 galvijų, iš kurių – 75 melžiamos karvės.

Čia ūkininkauja seneliai Irena ir Stasys Venckai ir anūkas Paulius Venckus.

Ūkiui skirta nominacija „Už ilgametį triūsą, sėkmingą ūkinę veiklą kelių kartų šeimos ūkyje, inovacijų ir technologijų diegimą“.

Šerlinskų šeimos ūkis iš Luokės seniūnijos

Šeima bendrai dirba apie 300 ha žemės, augina 223 galvijus, iš kurių 74 melžiamos karvės.

Dar 1991 m. pagal Valstiečių ūkio įstatymą Jadzės Šerlinskienės tėvas įsigijo 14 ha žemės. Tada ūkyje buvo 9 melžiamos karvės. Šiandien ūkyje – 78 galvijai, iš kurių 40 melžiamų karvių, žemės deklaruoja 97 ha.

Sūnus Rimantas 2004 m. įkūrė savo ūkį.  Pradėjęs nuo 5 karvių ir 40 ha

Žemės, šiandien augina 52 galvijus ir deklaruoja 136 ha žemės.

Sūnus Aurelijus įkūrė savo ūkį 2009 metais. Pradėjęs nuo 5 karvių ir 40 ha žemės, šiandien augina 93 galvijus, iš kurių 34 melžiamos karvės, o deklaruojamos žemės plotas – 64 ha.

Ūkiui skirta nominacija „Už stabiliai tvarkomos sodybos erdvę ir draugišką požiūrį į gamtą“.

Žiogų-Vaičiulių šeimos ūkis iš Ryškėnų seniūnijos

Ūkininkai darbuojasi jau per 30 metų, dirba apie 150 ha, nuosavos žemės –

70 ha. Tai mišrus ūkis – 94 pieniniai galvijai, iš kurių 50 – melžiamos karvės.

Ūkiui skirta nominacija „Už idėjos turėjimą ir jos įgyvendinimo siekį“.

Serapinų-Vasiliauskų šeimos ūkis iš Gadūnavo seniūnijos

1992 m. pradėję ūkininkauti tėvai Danutė ir Zigmantas turėjo 4 karves ir 3 ha žemės.

Sūnus Vaidotas ūkį įkūrė 2015 m., o dukra Simona -2016 m. Šiandien šeima dirba apie 125 ha žemės (nuosavos žemės 50 ha), laiko apie 110 galvijų, iš kurių 40 melžiamų karvių.

Ūkyje auginamos šinšilos, kurių šiandien – apie 700.

Ūkiui skirta nominacija „Už pasirinkimą ir ryžtą kurtis ir dirbti kaime, už netradicinės žemės ūkio šakos vystymą“.

Tulčių šeimos ūkis iš Varnių seniūnijos

Ūkininkai dirba apie 550 ha, iš kurių 200 ha nuosavos, laiko 465 galvijus, iš kurių melžiamų karvių – 165,  prieauglio – 300. Sėja 50 ha rapsų, 150 ha žieminių javų, vasarinių javų – 70 ha, kukurūzų – 70 ha. Pievos ir ganyklos – apie 200 ha.

Tėvas Raimondas Tulčius ūkininkauja nuo 2007 m. 2015 m. savo ūkį įkūrė sūnus Vaidotas, o 2020 m. – Gediminas.

Ūkiui skirta nominacija „Už tęsiamas šeimos ūkininkavimo tradicijas, už jaunatvišką optimizmą, originalias ūkininkavimo idėjas bei tvirtą įsitikinimą, kad eina teisingu keliu“.

Gofmanų-Brasų šeimos ūkis iš Nevarėnų seniūnijos

Čia dirbama apie 230 ha, laikoma apie 210 prieauglio ir 70 melžiamų karvių. Tėvų, prieš 30 metų įkurtame ūkyje, drauge ūkininkauja dukra Inesa ir sūnus Airas.

Ūkiui skirta nominacija „Už entuziazmą ir kūrybiškumą plėtojant įvairiapusišką

ūkį“.

Kasparavičių šeimos ūkis iš Degaičių seniūnijos

Ūkininkavimo pradžia – 1992 m. Šiandien šeima dirba apie 150 ha žemės, laiko apie 160 galvijų, iš kurių – 60 melžiamų karvių. Ūkyje drauge su tėvais darbuojasi sūnūs – Mantvydas ir Valdas, kurie prieš 5 metus įkūrė taip pat mišrius ūkius.

Šeimos galva – Kęstutis – ne tik ūkininkas, bet ir Degaičių sporto klubo prezidentas, daugkartinis Europos ir Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionas.

Ūkiui skirta nominacija „Už sugebėjimą derinti ūkininkavimą ir kitas sportines veiklas“.

 

Ūkininkus pasveikino Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius, renginio rėmėjai ir kt.

Ūkių vertinimo komisija:

Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė,

Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Telšių rajone Edita Šerlinskienė,

Telšių rajono savivaldybės vicemeras Mantas Serva,

Kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga,

Telšių rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė,

Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuro vadovė Rima Skiotienė.

Šventinis ūkininkų pagerbimo renginys vyko Žemaitės dramos teatro salėje. Renginį savo pasirodymu papuošė „Vėlungos“ šokėjai (vadovė Daina Butkienė) ir spektaklis „Spalvotų guzikėlių rožančius“ (režisierė Laimutė Pocevičienė).

Renginį vedė vedė Žemaitės dramos teatro programų organizatorė Aistė Korkadinovaitė-Šiaudkulienė.