TI taisyklių keitimas

2018 m. balandžio 12 d. buvo patvirtintas tiesioginių išmokų taisyklių keitimas Nr. 3D-220.

Pakeitimas labai techninis ir neesminis, tačiau į ką reikėtų atkreipti dėmesį:

  1. Įtraukta nuostata dėl švelnesnio pasėlių įvairinimo reikalavimo taikymo, kuri bus taikoma tik šių metų deklaravimui;
  2. Pasikeitęs naudmenų klasifikatorius ryšium su naujomis agro-aplinkosauginėmis priemonėmis.

Nuoroda į keitimą e-tar portale:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a56977003ee711e8beb59fa4fa6c44e7

Žemės ūkio ministerijos informacija