Tik tobulėdami ir kooperuodamiesi galime pasiekti pažangos

Žemės ūkio rūmai – už pažangą ir kooperaciją

Įvairi partnerystė yra esminė priemonė, įgyvendinant tiek mokymąsi visą gyvenimą, tiek siekiant sėkmingos kooperacijos. Ši partnerystės apima valdžios institucijų ir LR ŽŪR organizacijų bei ūkininkų ir kaimo gyventojų bendradarbiavimą, kuriant koordinuotą politiką. Tokia partnerystė sistemingai integruoja socialinius partnerius į kūrimo ir įgyvendinimo procesą kartu su asmeninėmis iniciatyvomis. Partnerystė klesti, kai aktyviai įtraukiami ūkininkai, kaimo gyventojai, jaunimas.

Europos Bendrijos švietimas, mokymas ir jaunimo programos įrodė, kad privalu remti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, partnerystę ir mainus, siekiant plėtoti gerąją patirtį.

Bendradarbiavimo su ūkininkais svarba

„Planuojant LR ŽŪR veiklas, švietėjiškus renginius, diskusijas, apskritus stalus, konferencijas ir mokymus visada atsižvelgiame į ūkininkų poreikius ir pageidavimus.  Todėl baigiantis metams noriu padėkoti visiems ūkininkams ir kaimo gyventojams, kurie teikė siūlymus, pastabas ir iniciatyvas. Tuo pačiu dėkoju ir LR ŽŪR Savivaldos organizatoriams, kurie tiesiogiai bendradarbiavo su ūkininkais visuose kaimiškuosiuose rajonuose: rinko poreikį, vykdė apklausas, analizavo, organizavo seminarus, mokymus, susitikimus su valdžios ir žemdirbių savivaldos institucijų atstovais ir kt. Tik bendradarbiaudami ir kooperuodami naujas idėjas galime tikėtis rezultatų. Džiaugiuosi aktyviomis LR ŽŪR organizacijomis, kooperatyvais, su kuriais bendradarbiaujant įgyvendinome ne vieną idėją. Džiaugiuosi ūkininkų nauju požiūriu ir žinių troškimu, nes šiandien aiškiai matome, kad žemės ūkio sektorius yra ypač imlus naujovėms ir inovacijoms“, – dalinasi mintimis LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

LR ŽŪR įgyvendina projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Įgyvendinant projektą motyvuojame kaimo vietovių gyventojus ir ūkininkus bei jų partnerius integruotis į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo procesus ir tobulinti kompetencijas.  Per 2019 m. jau organizavome net 152 mokymo kursus visuose kaimiškuosiuose (51) rajonuose, pagal mokymo programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai), „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“, „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“, „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje“.  Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį suteiksime žinių ir įgūdžių daugiau kaip 2 tūkst. ūkininkų ir kaimo gyventojų. Visiems, baigusiems mokymus išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Lietuvai svarbu gaminti konkurencingus, rinkoje paklausius  žemės ūkio produktus, kartu atitinkant ūkio valdymo, aplinkosaugos reikalavimus. Didelis dėmesys skiriamas tausojančiam aplinką ir diegiančiam inovacijas žemės ūkiui, kuris sukuria ekonominei, socialinei, gamtosaugos bei etnokultūrinei kaimo plėtrai palankią aplinką ir leidžia gerinti gyvenimo kokybę. Todėl būtina mokyti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus sėkmingai ir nekenkiant aplinkai vystyti savo verslą, tokiu būdu užtikrinant kokybiškų produktų tiekimą vietos bei ES bendrajai rinkai.

 

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.