Traktorininko profesija išlieka paklausi

Birželio 1 d. Vilkijos žemės ūkio mokykloje vyko TR2 kategorijos traktoriaus vairuotojų baigiamasis egzaminas. Baigiamojo egzamino komisijoje, kurią tvirtina Žemės ūkio rūmai, Kauno rajono ūkininkas Remigijus Vaitiekūnas, Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė ir Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė.  Egzamine dalyvavo 12 asmenų, siekiančių įgyti TR2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Asmenys, išlaikę teorinės dalies testą, demonstravo praktinius gebėjimus mokyklos aikštelėje.

Mokymo programa skirta parengti TR2 kategorijos traktorininkus, gebančius dirbti 60 kW arba didesnės variklio galios ratiniais žemės ir miškų ūkio traktoriais, vikšriniais traktoriais ir traktorių junginiais su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriais su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.). Siekiant šių tikslų būsimieji TR2 kategorijos traktorininkai teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio žinių pagrindų, traktorių, mašinų ir darbų technologijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, pavojingų krovinių vežimo taisyklių. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami traktoriaus valdymo, jo priežiūros ir kiti gebėjimai. TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 17 metų.

Kaip sako Vilkijos žemės ūkio mokyklos Suaugusiųjų mokymo vadovas Arvydas Kelečius – „Norint paruošti gerą specialistą įprastinių mokymo programų jau negana, tenka pastoviai domėtis traktorių ir žemės ūkio mašinų raida, technologijų naujovėmis, todėl palaikome glaudžius ryšius su pažangiais ūkininkais ir žemės ūkio įmonėmis. Dėl traktorininkų mokymų kreipiasi ne tik Kauno, bet ir Kėdainių, Jurbarko, Šakių, Prienų, Jonavos rajonų žemdirbiai“.

Vilkijos žemės ūkio mokykloje 2016 m. pirmąjį ketvirtį Suaugusiųjų mokymo skyrius išleido per šimtą specialistų: 89 traktoriaus vairuotojus ir 18 jaunųjų ūkininkų.

Šiandien, kai BŽŪP numatomos veiklos sritys, prisidedančios prie visapusiškos kaimo vietovių plėtros, ūkių modernizavimo, ekologijos, tausojančios aplinką žemdirbystės vystymo, jaunųjų ūkininkų skaičiaus didėjimo, alternatyvių žemės ūkiui veiklų skatinimo – kokybiškas specialistų rengimas yra būtinas.

„- Pagrindinis mūsų mokyklos tikslas – kaimiškose vietovėse išlaikyti kuo daugiau jaunų žmonių, kurie rastų tinkamas veiklos sritis. Kad jauni žmonės nepaliktų kaimo – gyventų oriai, dirbtų ir uždirbtų“ – sako mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė.

[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”TR2_Vilkija”]