Trakų rajono ūkininkų susirinkimas

Gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) savivaldos organizatorė Janė Mandeikienė drauge su Trakų rajono žemdirbių asociacija organizavo ūkininkams aktualų susirinkimą.

Susirinkimas vyko Trakų r. Aukštadvario žemės ūkio mokykloje. Į susirinkimą atvyko Žemės ūkio ministerijos 1-jo ES paramos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Prakapienė, Agrarinės aplinkosaugos ir ekologinio skyriaus vedėja Neda Jakubauskienė, NMA Žemės ūkio paramos departamento Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigutė Stakvilevičienė, NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento vyresnioji patarėja Alma Valskytė, VšĮ „Ekoagros” II sertifikavimo skyriaus vadovas Timas Trubila.

„Kadangi mes, Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatoriai, turime tiesioginius kontaktus ir dirbame su ūkininkais, kitais žemės ūkio veiklos subjektais, tai geriausiai žinome ūkininkų poreikius. Kai tik pastebime, kad ūkininkai stokoja informacijos, tuoj reaguojame ir organizuojame susitikimus, seminarus, mokymus. Šiandien ūkininkai daug sužinojo apie ekologiškų produktų aktualijas, numatomus įstatymų ir taisyklių keitimus: dėl šoninės kaimyninės taršos įrodymų, taršos neleistinomis ekologinėje gamyboje naudoti medžiagomis normos pakeitimo, patvariomis sintetinėmis cheminėmis medžiagomis užterštų laukų pereinamo laikotarpio pratęsimo, dėl taisyklių pakeitimų dėl dirvožemio gerinimo, dėl paramos „Natura 200“ vietovėse, dėl paramos pagal ekologinio ūkininkavimo taisykles, dėl paramos smulkiam ūkininkui ir kt.“, – sako susirinkimo organizatorė Janina Mandeikienė.