Trijų jūrų regiono susitikimas

Gruodžio 11-12 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus dalyvavo Trijų jūrų regiono žemdirbių savivaldos organizacijų susitikime. Bukarešte, Rumunijoje susirinkę Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos ir Bulgarijos žemdirbių savivaldos lyderiai diskutavo apie Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateitį, išsakė savo prioritetus. Ypač pabrėžtas stipraus biudžeto poreikis, būtinybė spartinti tiesioginių išmokų konvergenciją.

„Lietuvos prioritetai – BŽŪP biudžetas, ne mažesnis, nei dabartinio laikotarpio, kaimo plėtros fondo išlaikymas. Būtina, kad Lietuvos ir kitų „naujųjų” ES šalių ūkininkų gaunamos tiesioginės išmokos kuo greičiau pasiektų ES vidurkį. To mes siekiame visomis įmanomomis priemonėmis – Lietuvos žemės ūkio rūmai, drauge su Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmais ir Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijomis organizavo protesto akciją Briuselyje 2018 m. spalio 18 d. organizuoja protesto akciją 2018 m. gruodžio 13 d., Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu, siekdami atkreipti dėmesį į mūsų regiono ūkininkų problemas ir nevienodas sąlygas vieningoje ES. Mūsų visų tikslas bendras, todėl drauge turime jo siekti,” – kalbėjo ŽŪR pirmininkas.
Susitikime buvo pasirašyta bendra dalyvavusių šalių deklaracija dėl BŽŪP ateities. Deklaracijoje ypač pabrėžtas stiprus BŽŪP biudžetas – reikalaujama, kad kitame finansiniame laikotarpyje jis nemažėtų, nebūtų mažinamas kaimo plėtros biudžetas, tiesioginių išmokų suvienodinimas, poreikis išlaikyti susietąją paramą.