Trišalė taryba už socialinio dialogo skatinimą

2019 m. sausio 22 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė dalyvavo Trišalės tarybos posėdyje, kuris vyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Posėdyje buvo pristatytas Lietuvos Respublikos socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektas, kurį pristatė Seimo narys Tomas Tomilinas.

Numatoma, kad naujasis įstatymas turėtų nustatyti socialinio dialogo principus, skatinimo priemones, socialinio dialogo skatinimą koordinuojančius subjektus ir jų funkcijas bei profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, veikiančių nacionaliniu, teritoriniu ir šakos lygmeniu, atstovavimo kriterijus.

Įstatymo tikslas – sudaryti prielaidas nacionalinio (tarpšakinio), šakos, teritorinio lygmens socialinio dialogo plėtrai, skatinant kolektyvines derybas ir kolektyvinių sutarčių sudarymą.

Atsižvelgdama į tarptautinius, Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, valstybė remia socialinį dialogą ir imasi priemonių jam skatinti, nepažeisdama darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų savarankiškumo.

Įstatymo projekte numatoma, kad valstybės parama socialiniams partneriams bus teikiama pagal valstybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose nurodytas priemones.

***

Priminsime, kad ŽŪR yra Trišalės tarybos narė nuo 2007 m. Trišalė taryba – Lietuvos Vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų bendradarbiavimo forma, kai apsikeičiama nuomonėmis ir ieškoma visus tenkinančių sprendimų, dėl minimalios algos, darbo laiko keitimo.