Turiningas Jaunųjų ūkininkų susitikimas

Liepos 29 d. Žemaitijoje įvyko Lietuvos Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (JŪJS) narių susitikimas – vasaros šventė.

Susitikimo metu jaunieji ūkininkai aptarė aktualias problemas, dalinosi gerąja patirtimi, diskutavo apie skirtingą ūkių specifiką bei savitas regionų problemas, kas suteikia puikią galimybę geriau pažinti kolegas ir pamatuoti savame ūkyje kylančių problemų mastą, atrasti tinkamiausius strateginius ūkio plėtros sprendimus.

Lietuvos Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos tarptautinių projektų atstovas M. Kaniauskas pristatė organizacijos veiklą Europos jaunųjų ūkininkų taryboje (CEJA). M. Kaniauskas pristatė 2016 m. atstovavimo CEJA rezultatus, taip pat 2017 m. numatytus tikslus bei jau įgyvendintas veiklas, numatytiems rezultatams pasiekti. JŪJS nariams buvo pristatyti būsimos BŽŪP scenarijai bei trys pagrindinės sritys, kurioms, CEJA siūlymu, turėtų būti skirta kita BŽŪP reforma: kartų atsinaujinimas, tvari ekonominė parama bei laipsniškai vykdomos ir iniciatyvios aplinkos priemonės.

Diskusiją apie BŽŪP 2014-2020 m. bei BŽŪP po 2020 m. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovai pratęsė susitikime su Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku A. Stančiku. Asociacijos atstovai atkreipė dėmesį, kad visų laikotarpių BŽŪP formaliai siekia kaimų gyvybingumo užtikrinimo, kartų kaitos problemų sprendimo, tačiau priimami politiniai ir ilgalaikiai ekonominiai sprendimai retai suteikia palankesnes galimybes naujai besikuriantiems jauniesiems ūkininkams konkuruoti su jau įsitvirtinusiais stambiaisiais ūkiais.

Susitikimo su Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku A. Stančiku metu, aptarus aktualius klausimus ir išgirdus rūpimus atsakymus buvo sutarta glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga.

Susitikę jaunieji ūkininkai ne tik diskutavo, aptarė tarptautinio atstovavimo aktualijas, bet ir džiaugėsi trumpomis atokvėpio nuo ūkio darbų akimirkomis. „Svarbiausia gera kompanija, akimirka atokvėpio ir įdomi bei prasminga kultūrinė programa“ – džiaugiasi renginyje dalyvavusi Rokiškio rajono ūkininkė Lina.

„Aplankėme Žemaičių Kalvariją, kur gido pagalba susipažinome su miestelio istorija, miestelį garsinusio ir tragiškai žuvusio poeto Vytauto Mačernio gyvenimo istorija, aplankėme Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, kur pamatėme vieną iš vos kelių Lietuvoje esančių Turino drobulių kopijų“ – pasakoja jaunasis ūkininkas Linas.

Popietę jaunieji ūkininkai praleido plaukiodami katamaranu Platelių ežere, lankydami Platelių parką, kuriame auga storiausias Lietuvoje uosis. Suspėjo jaunieji ūkininkaičiai sudalyvauti ir konkurse, organizuotame Žemaičių Kalvarijos miestelio vasaros šventės proga – „Gražiausia kompozicija iš Lelijos“. Konkurso vertinimo komisijai ūkininkai pristatė savo rankomis per naktį sukurtą gėlių kompoziciją. Bendras kompozicijos kūrimas dar kartą įrodė, kad svarbiausia yra bendras tikslas, kurio siekiant suvienijamos jėgos ir kiekvieno asmeninis indėlis tampa vienu dideliu ir reikšmingu projektu.

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narė, Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina – Meilutė Datkūnienė