Images

Dirbamoji žemė turi būti valdoma teisėtai

Prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, ES ir valstybės paramą administruojančios institucijos sulaukė daug klausimų, susijusių su valdomos žemės deklaravimu. Žemės ūkio ministerija, siekdama efektyviau kontroliuoti tiek valstybinės, tiek ir privačios žemės naudojimo teisėtumą, patobulino Paraiškų priėmimo informacinę sistemą. Skaityti daugiau..

Įvyko Veislininkystės komiteto posėdis

Balandžio 21 d. įvyko Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komiteto posėdis, kuriame aptarti 4 klausimai: dėl situacijos valstybinių įmonių privatizavimo procesų; dėl ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo programos 2016-2020 m. tikslinimo; dėl pagalbos veislininkystei taisyklių numatytų tinkamų finansuoti išlaidų, pagalbos dydžio ir intensyvumo tikslinimo; dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 ,,Dėl Lietuvos Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo. Skaityti daugiau..

Agroforumas Tartu mieste

Kovo 19 d. Tartu mieste (Estija) Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Estijos žemės ūkio rūmų organizuotoje diskusijoje dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities. Diskusijoje dalyvavo visų 3 Baltijos šalių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai. Daug dėmesio buvo skirta Bratislavos deklaracijos, pasirašytos 2017m. kovo 31 d., aptarimui. Skaityti daugiau..