Ūkininkai dalinasi projekto rezultatais

Rugsėjo 5 d. Žemės ūkio rūmuose rinkosi EIP veiklos grupė, kuri aptarė įgyvendinamo projekto tarpinius rezultatus.

ŽŪR projekte dalyvaujantis ūkininkas, Pramoninių uogynų augintojų asociacijos pirmininkas ir ŽŪR Tarybos narys Alfonsas Jasinevičius dalinosi jo ūkyje atliktų bandymų rezultatais.

„Mano ūkis yra ekologinis, palankiose ūkininkauti vietovėse. Atlikus bandymus su juodaisiais serbentais buvo nustatyta, kad uogos masė lyginant su kontrole padidėjo 28 proc. ir 45 proc. atitinkamai, didėjant sausų medžiagų kaupimuisi 38 proc. ir 57 proc. Antioksidantinis aktyvumas paveiktų uogakrūmių uogose padidėjo neženkliai – paklaidų ribose”, – kalbėjo A. Jasinevičius.

Projektas vykdomas bendradarbiaujant Žemės ūkio rūmų konsultantams su mokslo institucija – Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Gamtos tyrimų centru ir 11 ūkininkų – žemės ūkio veiklos subjektų (7 grūdinių kultūrų, 2 daržininkystės, 2 uogininkystės ūkiai).

Projekto kryptis ir pagrindinis tikslas – sujungus mokslininkų, konsultavimo institucijos ir žemdirbių žinias, patirtį ir kompetenciją atlikti parodomuosius bandymus ir spręsti dirvožemio kokybės gerinimo, azotinių trąšų naudojimo mažinimo ir produkcijos derlingumo didinimo bei kokybės gerinimo problemas, siekiant didinti augalininkystės efektyvumą ir išteklių naudojimo tvarumą. Projektas numato didinti ūkių pelningumą, mažinant azotinių trąšų naudojimą, naujos kartos mikroelementų dėka išlaikant ar net pagerinant produkcijos derlingumą bei mikroorganizmų pagalba gerinant (atstatant) dirvožemio struktūrą bei produkcijos kokybę.

Įgyvendinant projektą buvo įvykdyti bandymai 11 ūkių:

 • Šiaulių r. ekologinis ūkis, esantis palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – pupos;
 • Joniškio r. chemizuotas ūkis, esantis palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – pupos;
 • Ukmergės r. ekologinis ūkis, esantis mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – pupos;
 • Vilkaviškio r. chemizuotas ūkis, esantis palankiose ūkininkauti vietovėse, – bandoma kultūra – avižos;
 • Anykščių r. chemizuotas ūkis, esantis mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – miežiai;
 • Šalčininkų r. chemizuotas ūkis, esantis mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – miežiai;
 • Šalčininkų r. ekologinis ūkis, esantis mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – grikiai;
 • Pasvalio r. nacionalinės kokybės produktų gamybos ūkis, esantis palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – morkos ir kopūstai;
 • Pasvalio r. ekologinis ūkis, esantis palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – morkos, kopūstai;
 • Šiaulių r. chemizuotas ūkis, esantis palankiose ūkininkauti vietovėse, – bandoma kultūra – braškės;
 • Biržų r. ekologinis ūkis, esantis palankiose ūkininkauti vietovėse, bandoma kultūra – juodieji serbentai.

Projekto tarpinius rezultatus pristatė Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslininkė dr. Sigita Jurkonienė.

EIP grupės susitikime dalyvavę ūkininkai jau planavo projekto tęstinumą, nes mato realią naudą ne tik saugant dirvožemį, bet ir taupant lėšas trąšoms.

Projektas „Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“ Nr. 35BV-KK-15-1-07891-PR001 vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-725.