Ūkininkai kviečiami teikti paraiškas NMA dėl paskolos investicijoms į žemės ūkio valdas

Nuo lapkričio 6 d. iki gruodžio 29 d. žemės ūkio subjektai kviečiami kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) dėl paraiškos gauti paskolą investicijoms į žemės ūkio valdas.

Kreiptis dėl paraiškos gauti paskolą investicijoms į tvarią veiklą žemės ūkio subjektai į NMA galės nuo 2024 m. vasario 1 d. iki vasario 29 d.

Žemės ūkio subjektai, norėdami pasinaudoti šiomis lengvatinėmis paskolomis, pirmiausia turi dalyvauti NMA kvietime „Investicijos į žemės ūkio valdas” arba „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas”.

Gavus NMA pažymą dėl tinkamumo gauti lengvatinę paskolą, ūkininkai toliau kreiptis dėl paskolos bus kviečiami į nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) atrinktus finansų tarpininkus.

Finansų tarpininkų atranką šioms paskoloms teikti INVEGA skelbs ne anksčiau kaip 2023 m. gruodžio mėnesio pabaigoje. Atrinkus finansų tarpininkus, INVEGOS internetinėje svetainėje bus skelbiamas atskiras kvietimas žemės ūkio subjektams kreiptis dėl lengvatinių paskolų.

Lengvatinėmis paskolomis pagal finansinę priemonę gali pasinaudoti 18 metų amžiaus sulaukę ūkininkai, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą; pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, superkantys ir realizuojantys tik savo narių valdose pagamintus, išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Lėšos šioms paskoloms teikti skiriamos iš Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano, kurias sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos, dalis. Paskoloms veiklai, susijusiai su investicijomis į žemės ūkio valdas, siekiant remti žemės ūkio valdų modernizavimą, planuojama skirti 30 mln. Eur, o paskoloms veiklai, susijusiai su tvariomis investicijomis į žemės ūkio valdas, siekiant skatinti tvarią žemės ūkio produktų gamybą, planuojama skirti 5 mln. Eur.

Paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas ir viena paskola investicijoms į žemės ūkio valdas, o paskolos dydis negali viršyti 200 tūkst. eurų sumos.

Informacija apie šias paskolas skelbiama INVEGOS internetinėje svetainėje.

Informacija dėl paraiškų teikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai skelbiama NMA internetinėje svetainėje.

Apie INVEGĄ

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) – nacionalinė plėtros įstaiga, kurios akcininkas Finansų ministerija, atstovaujanti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Įgyvendinant  „Naujos kartos Lietuva“ planą ir siekiant nukreipti pakankamas investicijas į valstybei svarbias sritis ir spartesnės ekonomikos plėtros, nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. buvo sujungtos keturios nacionalinės plėtros įstaigos: INVEGA, Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), todėl paslaugos verslui, viešajam ir žemės ūkio sektoriui teikiamos vieno langelio principu – per INVEGĄ.

Daugiau informacijos:

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“)

Marketingo projektų vadovė

Austėja Šutaitė, el.p. austeja.sutaite@invega.lt, tel. +37068276813