Ūkininkai mokosi strategijos valdymo metodų

Žemės ūkio rūmai (Rūmai) drauge su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu (LAEI) ir partneriais iš Lenkijos, Nyderlandų, Slovėnijos, Austrijos ir Vokietijos įgyvendina tarptautinį projektą „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“.

Europos ūkininkai ir naujai įsiliejantys ar perimantys iš tėvų ūkius, gyvena nuolat besikeičiančioje rinkoje, todėl turi būti pasiruošę naujai žemės ūkio politikai, naujiems iššūkiams ir reikalavimams. Naujųjų Europos Sąjungos šalių ūkininkai susiduria su nelygiomis tiesioginėmis išmokomis, kas trukdo jiems konkuruoti su senųjų ES šalių ūkininkais. Nelygias konkurencines sąlygas ypač jaučia mažiau palankiose ūkininkauti ir nuošaliose vietovėse gyvenantys smulkūs ūkininkai. Tokių šeimos ūkių daugiausiai yra Vidurio ir Rytų Europoje. Siekiant, kad šie ūkiai išliktų, būtina ugdyti ūkininkų verslumo gebėjimus. Vienas iš verslumo komponentų yra teisingos strategijos pasirinkimas. Tačiau ūkininkai dažniausiai susikoncentruoja į kasdienių darbų atlikimą nei į strateginius sprendimus, todėl imtis iniciatyvos vis dar lieka dideliu iššūkiu.

Interaktyvaus strateginio valdymo (ISV) metodas buvo pristatytas trijose Vidurio ir Rytų Europos šalyse Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo tarptautinio projekto metu dar 2011–2013 metais, instruktuojant pienininkystės ūkininkus ir konsultantus, kaip parengti ūkio strategiją. Mokymuose dalyvavę ūkininkai šias strategijas vertino itin palankiai, o teigiamas šių mokymų poveikis ūkininkų kompetencijoms buvo pagrįstas moksliškai. Remiantis sukaupta mokslininkų ir ūkininkų bendradarbiavimo patirtimi, projekte buvo keliami tokie tikslai:

  • atlikti kontekstinę vietinio žemės ūkio sektoriaus analizę, siekiant geriau pritaikyti ISV metodą ir suprasti mokymų rezultatus;
  • pritaikyti ISV metodą įvairių žemės ūkio sektorių ūkininkams ir studentams (augalininkystės, pienininkystės, mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės);
  • papildyti ISV metodą į rinką orientuotomis plėtros galimybėmis;
  • paruošti mokymų medžiagą, prieinamą kuo daugiau kalbų (anglų, vokiečių, lenkų, lietuvių ir slovėnų);
  • ekonominiam ūkininko pasirinkimo įvertinimui pridėti verslo planavimo modulį;
  • pagerinti ūkininkų, konsultantų, žemės ūkio studentų verslumo kompetencijas;
  • įvertinti mokymų ir priemonių naudojimo efektyvumą;
  • projekto metodams ir rezultatams viešinti sukurti tarptautinį interneto puslapį.

Projektas turi dvi tikslines grupes: pirmoji – tai ūkininkai ir žemės ūkio mokyklų moksleiviai, antra grupė – konsultantai ir žemės ūkio mokyklų profesijos mokytojai.

Projekto konsorciumą sudaro mokslinių tyrimų, mokymų, konsultavimo ir žemės ūkio sektoriaus organizacijos. Kadangi projekto įgyvendinime dalyvauja žemės ūkio universitetai (Vageningeno, Liublianos ir Varšuvos), Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) ir visų dalyvaujančių šalių profesinės žemdirbių asociacijos, kas leidžia užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, žinių ir informacijos sklaidą, sąveiką tarp mokslo ir praktikos.

Projekte pagrindinis dėmesys skiriamas naujiems produktams kurti, kas atitinka programos ERASMUS+ tikslus. Tikimasi, kad projekto rezultatai bus naudingi ūkininkams, konsultantams ir profesijos mokytojams. Projekto dalyviai įgis ugdymo gebėjimų, įgūdžių naujų rinkų paieškai, naujų strategijų kūrimo ir įgyvendinimo patirties.

Projektas numato sukurti ES verslumo ir strateginio valdymo platformą.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 m. rugsėjį ir planuojamas baigti 2018 m. rugpjūtį.

Nuotraukoje: Vasario 8 d. Kėdainiuose vykusiuose mokymuose ūkininkai mokėsi strategijos valdymo metodų.