Ūkininkams naudingi mokymai

Birželio 27 d. Vilkyškiuose, (Pagėgių sav.) Žemės ūkio rūmų konsultantė Lina Pukaitė – Malinauskienė vedė mokymus pagal mokymo programą „Kompleksinės paramos reikalavimai“. Programos trukmė – 10 akad. val. Tikslinius mokymo kursų klausytojus į mokymus sukvietė Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Pagėgių sav. Gitana Šimkienė.

Mokymai žemdirbiams ir kaimo gyventojams vykdomi įgyvendinant projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Įgyvendinant projektą bus apmokyta per 2 tūkst. ūkininkų/žemės ūkio veiklos subjektų pagal 4 mokymo programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“. Mokymai vyksta atskiruose šalies rajonuose, kuo arčiau namų.

Tikslinius mokymo dalyvius apie organizuojamus mokymus informuoja Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatoriai rajonuose, o mokymus veda kompetentingi konsultantai. Mokymų metu didelis dėmesys skiriamas jaunųjų ūkininkų mokymui, suteikiant jiems reikalingų žinių apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus pritaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę ir sėkmingai integruotis į žemės ūkio rinką. Visi mokymo kursų dalyviai, išklausę mokymo medžiagą ir pasitikrinę įgytas žinias, gauna kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Profesinių žinių stygius, informacijos ir įgūdžių stoka stabdo inovacijų diegimą ūkiuose, ūkininkams trūksta informacijos tiek apie šiuo metu Lietuvoje esamas inovatyvias technologijas, tiek ir apie praktines pritaikymo galimybes bei naudą. Būtinos žinios apie agroaplinkosauginius reikalavimus, jų laikymąsi ir svarbą visam žemės ūkio sektoriui. Todėl būtina mokyti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus ūkininkauti nekenkiant aplinkai ir vystyti savo verslą, tokiu būdu užtikrinant kokybiškų produktų tiekimą vietos bei ES bendrajai rinkai.

Mokymų kursų grafikai skelbiami Žemės ūkio rūmų svetainėje esančiame renginių kalendoriuje, todėl besidominčius mokymais kviečiame į mokymus. Mokymų grafiką rasite: https://www.zur.lt/events/