Ūkininkas Egidijus Marmakas: visos mokymosi formos yra naudingos

Žemės ūkio rūmų organizuotoje konferencijoje „Žinių prieinamumo didinimas žemės ūkio veiklos subjektams ir kaimo gyventojams“ dalyvavo ūkininkai, konsultantai, mokymo institucijų atstovai, mokslininkai ir ekspertai.

ŽŪR patirtis ir bendradarbiavimas su ūkininkais ir mokymo institucijomis

Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė pristatė  ilgametę ŽŪR mokymų organizavimo, bendradarbiavimo su mokymo institucijomis patirtį, apžvelgė ūkininkų tęstinio mokymo monitoringo rezultatus. „Per dvejus pandemijos metus įsitikinome, kad nuotolinis mokymas(is)  šiandieniniame technologijų amžiuje, tai – naujos  galimybės ūkininkams ir kaimo gyventojams tobulinti kvalifikaciją, sužinoti žemės ūkio sektoriaus aktualijas ir inovacijas nuotoliniu būdu. Džiugu, kad besimokančiųjų nuotoliniu būdu skaičius auga, nes toks mokymo(si) būdas, ypač šiandien, yra ne tik patrauklus, bet ir saugus. Svarbu, kad nuolatinio tobulėjimo procesas nenutrūktų ir būtų užtikrintas kokybiškas žinių prieinamumas. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į ūkininkų poreikius ir sudarytos galimybės pasirinkti mokymo(si) būdą“, – sakė I.Kudarauskienė.

Šiandien ypač aktualu, kad ūkininkai ir kaimo gyventojai gautų jų poreikiams atitinkančią informaciją, kuri paskatintų naudoti inovacines technologijas, skatintų socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą ir prisidėtų prie tvaraus verslo politikos įgyvendinimo, dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą procesuose. ŽŪR projektas „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio mokymo sistemą“, kuris įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ suteikia naujas galimybes ūkininkams ir kaimo gyventojams mokytis ir pasitikrinti savo žinias nuotoliniu būdu. „Nors ŽŪR dirbu dar tik 9 mėnesius, tačiau pastebiu, kad kiekvieną mėnesį auga norinčių mokytis nuotoliniu būdu ūkininkų skaičius. Manau, kad labai gerai, kai ūkininkai turi galimybę rinktis ne tik mokymo/konsultavimo instituciją, bet ir mokymo(si) būdą“, – kalbėjo ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Bagdanavičiūtė.

Tobulėti turime kasdien

Suaugusiųjų švietimo platformą pristatė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas Tomas Pūtys, profesinio pasirengimo ūkininkauti teisinę bazę bei jaunųjų ūkininkų kompetencijų ugdymo  poreikį, problemas ir ateities perspektyvas apžvelgė Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros atstovė Edita Kavaliauskienė.

„Tobulėti turime kasdien. Nors ir po mažą žingsnelį, bet kasdien. Daugybė mokymų negrįš į tiesioginį mokymą, nes nuotolinė forma yra patogesnė suaugusiojo gyvenimo įsipareigojimams.  Pandemija paskatino tektoninius lūžius dėl nuotolinio mokymosi, video įrankių prieinamumo ir naudojimo. Būtent suaugusiųjų švietimo teikėjai patyrė pakilimą, nes suaugusiems nuotolinis formatas atvėrė daug privalumų”, – savo pranešime pažymėjo VDU Švietimo akademijos doc.dr. Elena Trepulė.

Ūkininkų mokymų patirtis

Vilniaus kolegijos Ūkininkavimo pradmenų kursų vadovė Nijolė Ružienė pasidalino patirtimi ir ūkininkų, kurie mokosi pagal programą įžvalgomis. „Ūkininkavimo pradmenų Vilniaus kolegijos Agrotechnologijos fakultete mokome nuo 1993 m. Kasmet sulaukiame vis įvairesnių kursų dalyvių, kurie vis plačiau žvelgia į žemės ūkio sektorių, stebime, kad jaunieji ūkininkai planuoja netradicines veiklas: kanapių, vaistažolių, prieskoninių augalų, avių ir kt. ūkius. Šiandien domimasi ne tik technologiniais dalykais, bet ir tiesioginių išmokų, Europos žaliojo kurso strategijomis, todėl nėra lengva dėstytojams per 160 val. išdėstyti medžiagą tenkinant kiekvieno poreikius. Svarbu, kad dėstytojai gali parodyti gaires, kryptis, pagal kurias, atsižvelgiant į ūkio specifikaciją galėtų gilintis ūkininkai“, – pažymėjo N.Ružienė.

„Ir kaip ūkininkas, ir kaip ŽŪR konsultantas – lektorius galiu pasakyti, kad mokytis – būtina. Reikalingos tiek teorinės žinios, tiek nauji praktiniai gebėjimai: nauja BŽŪP, ES strategijos, reikalavimai ir taisyklės įpareigoja mokytis ir nuolat tobulėti“, – savo pranešime akcentavo Sigutis Jundulas.

Reikalinga ne kontrolė, o metodinė pagalba

Jurbarko rajone ūkininkaujantis ir auginantis įspūdingu vitamino C kiekiu pasižyminčią kultūrą – aktinidijas, Egidijus Marmakas su konferencijos dalyviais pasidalino ne tik savo ūkio įkūrimo patirtimi, bet ir kaip nuolatinio įvairiausių mokymų, skirtų ūkininkams, dalyvio patirtimis. „Dalyvauju įvairiuosiuose mokymuose, seminaruose, konsultacijose ir galiu atsakingai pasakyti, kad visa gaunama informacija yra naudinga. Labai puikiai vertinu ŽŪR mokymus ir konsultacijas, nes visada gaunu atsakymus į iškulusius klausimus, o jei konsultantui nepavyksta atsakyti iš karto, tai žinau, kad jis būtinai su manimi susisieks ir pateiks man reikalingą informaciją. Tai aš vertinu ypatingai puikiai.  Deja, ne visos konsultavimo institucijos taip atsakigai dirba ir atsako į užduotus klausimus. Visada džiaugiuosi, kai ir aš pats galiu pasidalinti savo įgyta patirtimi su kitais žmonėmis, kurie domisi būtent aktinidijų auginimu. Ir tikrai žinau, kad kiekvienos kultūros auginime yra gausybė įvairiausių niuansų, kuriuos išmanyti giliai ir plačiai gali tik praktikas. Todėl labai vertinu atsakingų mokytojų ir konsultantų darbą ir suptantu, kad tobulėti ir mokytis turime nuolat ir kiekvienas, kuris siekiame pažangos“, – konferencijos dalyviams sakė „Marmakų sodybos aktinidijų ūkis” savininkas Egidijus Marmakas.

„Visi konferencijos dalyviai – mokymosi visą gyvenimą proceso dalyviai. Visai nesvarbu kas šiandien esi – ūkininkas, ar mokslininkas, tyrėjas ar konsultantas, aišku viena – tobulėti ir mokytis privalome visi. Todėl ŽŪR skiria didelį dėmesį tęstiniam mokymui, kuris ir yra mokymosi visą gyvenimą dalis, apimanti formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą, kai asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip baigta formaliojo švietimo programos dalis. Apjungę pajėgas šiandien turime stengtis padėti ūkininkams ir kaimo gyventojams įgyti naujų kompetencijų, ar patobulinti esamas, teikti metodinę pagalbą, įsiklausant į poreikius ir atsižvelgiant į šiandienos, o tuo pačiu jau ir į rytdienos aktualijas. Dirbame ir vienijame tiek mokymo institucijas, tiek konsultantus, tiek ūkininkus, kaimo gyventojus, Žemės ūkio ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų atstovus, mokslininkus ir suprantame, kad ir konsultantams būtinas kokybiškas kvalifikacijos tobulinimas, užsienio šalių geroji patirtis, kurią galėtume perteikti. Žinoma tai yra sisteminiai dalykai, todėl būtina tobulinti mokymo ir konsultavimo sistemą ūkininkams ir kaimo gyventojams“, – sakė ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė.