Ūkininkų konferencija Panevėžio rajone

Vasario 23 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo konferencijoje „Nauji iššūkiai ir galimybės“, kuri vyko Panevėžio rajono savivaldybėje. Konferenciją organizavo ir gausų būrį rajono ūkininkų dalyvauti pakvietė Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Panevėžio rajone Danguolė Kuzmienė.

Konferencijoje dalyvavo Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, kuris savo pranešime daug dėmesio skyrė ūkininkų aplinkosauginių priemonių reikalavimų paprastinimui. „Planuojame, kad iš ūkininkui privalomų pildyti 33 žurnalų, ateityje turėtų likti tik 15. Numatoma, kad iš 635 stulpelių, kuriuos reikia ūkininkui užpildyti, liks tik 135. Faktas, kad reikalavimų reikės laikytis, nes tai yra ES prioritetas, tačiau privalome reikalauti ir prašyti, kad visi reikalavimai būtų proto ribose“ – kalbėjo B. Markauskas.

Ministras taip pat apgailestavo, kad ES ūkininkai nebuvo aktyvūs pildant klausimyną dėl naujosios bendrosios žemės ūkio politikos. Tuo tarpu, visos Europos žalieji, aktyviai dalyvavo klausimyno pildyme ir net 80 proc. išreiškė savo poziciją dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės kaimo vietovėse.