Ūkininkų pagerbimo šventė Žemaičių Kalvarijoje

2020 m. spalio 2 d. Plungės rajono savivaldybė ir LR ūkininkų sąjungos Plungės skyrius sukvietė kaimo gyventojus ir žemdirbius į rudens šventę, kuri vyko Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre.

Šventė prasidėjo tradiciškai – kasdienės duonos pašventinimu, visų drauge sukalbėta malda ir prasmingais Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos Vikaro Donato Žukausko prasmingais žodžiais.

„Šventė – puiki galimybė pagerbti tuos žmones, kurie dirba mūsų šventą žemę, kuria visi vaikščiojam, tą žemę, kuri mus pagimdė, tą žemę, kuri mus visus priims. Džiaugsmas, šiais metais ypatingai didelis, nes derlius buvo puikus, o išmintingai dirbę žemdirbiai sėkmingai pripildė savo aruodus. Plungiškiai – darbštūs, stiprūs ir verslūs ūkininkai, perėmę tradicijas iš savo tėvų, bočių ir sėkmingai vystantys verslą. Mūsų kraštas kalvotas, tačiau rezultatai yra geri ir puikūs, nes žemę čia dirba išmintingi žmonės. Noriu palinkėti, kad nelaimės ir koronavirusas aplenktų, kad kiekviename ūkyje ir šeimoje būtų daugiau supratimo ir džiaugsmo. Artėja pačios gražiausios metų šventės – Kalėdos ir  Naujieji metai. Matome, kad į namus grįžta lietuviai iš Airijos, Norvegijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, tad norisi, kad jų grįžtų vis daugiau, o grįžę čia jie rastų gražią, išvystytą ir klestinčią Lietuvą ir Žemaitiją“, – atidarydamas šventę kalbėjo Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) pirmininkas Andriejus Stančikas perdavė linkėjimus nuo viso LRS KRK narių, kurių yra 8. „Reikia pasidžiaugti visos Žemaitijos ir Plungės žemdirbiais. Šie metai parodė, kad kai buvo palankios gamtos sąlygos, tai rezultatai tikrai džiugina ir žemdirbiai pasiekė puikių rezultatų. Tikėkimės, kad šis ruduo, žiema ir kiti metai bus dar geresni. Žemaičiai yra darbštūs ir stiprūs tiek dūšia, tiek sveikata. Linkiu gero pasibuvimo, puikios šventės ir stiprios sveikatos“, – linkėjo A. Stančikas.

Šventės dalyvius ir svečius taip pat sveikino ir LR Seimo nariai Jurgis Razma, Jonas Varkalys, Europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja Daiva Puplauskienė.

„Šventė skirta aptarti nuveiktus darbus, pasidžiaugti atvykusiais svečiais ir gerais ūkininkų pasiektais derliaus rezultatais. Viskas, kas yra geriausia ir gražiausia, yra Plungėje“, – sakė Plungės r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Marijus Kaktys.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas sveikindamas pažymėjo, kad ūkininkų indėlis gan didelis ir linkėjo tinkamo oro, gero derliaus ir pilnų aruodų.

„Miela ir gera būti darbščių ūkininkų būryje, kurie puošia savo kraštą ir visą šalį gražiais darbais, tęsia ūkininkavimo tradicijas, taikydami naujoves ir siekdami vis geresnių rezultatų. Laukia atsakingas momentas, nes artimiausiu metu rinksime naują valdžią. Norėtųsi, kad  nauja valdžia ir naujas žemės ūkio ministras išgirstų žemdirbių lūkesčius ir siūlymus, nes nuo to priklauso tiek žemdirbių, tiek viso kaimo ateitis. Naudojantis proga visos Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu noriu padėkoti Plungės rajono savivaldybės merui Audriui Klišoniui už rūpestį rajono ūkininkais ir skiriamą dėmesį visam kaimui bei visos bendruomenės telkimą“, – kalbėjo LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

LR ŽŪR vicepirmininkas ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas pasidžiaugė, kad rajone yra puikių, darbščių jaunų ūkininkų, kurie grįžo iš emigracijos ir pradėjo ūkininkauti. „Gausus būrys Plungės rajono jaunų ūkininkų, kurie pradėjo ūkininkauti nuo nulio, yra aktyvūs Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos nariai. Iš savo patirties gerai žinau, kad pradėti ūkininkauti nuo nulio – iššūkis, bet džiugina, kad užsispyrę žemaičiai puikiai tvarkosi ir todėl Lietuvos kaimas turi ateitį“, – kalbėjo V. Buivydas.

LR ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas ir direktorius Sigita Dimaitis pasveikino ir apdovanojo Plungės rajono jaunuosius ūkininkus: Aureliją Janušienę, Rimvydą Šimkų, Ovidijų Riauką.

Šventėje buvo pasveikinti Plungės rajono administracijos organizuoto konkurso „Gražiausios rajono kaimo sodybos“ šeimininkai, kurio nugalėtojais tapo: Milda Zofija Lūžaitė ir Vytautas Lūža iš Kulių sen., Kristina ir Vaclovas Mitkai iš Babrungo sen., Gražina ir Juozas Kesminai iš Žemaičių Kalvarijos sen.

Nugalėtojus sveikino ir apdovanojo meras Audrius Klišonis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas ir Žemės ūkio skyriaus vedėja Airida Montvydienė.

Gražiausių Plungės rajono ūkininkų sodybų nugalėtojais tapo: Diana ir Bronius Tamošauskai, Šateikių sen.,  Audronė ir Arvydas Tarminai, Žemaičių Kalvarijos sen., Irena ir Valys Staučiai, Kulių sen.

Buvo paskelbti ir apdovanoti ir konkurso jaunųjų ūkininkų grupės nugalėtojai: Nerijus Zobernis, Stalgėnų sen., Renata ir Rimvydas Šimkai, Paukštakių sen., Donatas Pupinskis, Šateikių sen.

„Noriu padėkoti, kad mano darbas yra įvertintas, taip pat dėkoju savo antrajai pusei už palaikymą ir pagalbą darbuose ir savo seneliui – bočiui, kuris manimi pasitikėjo ir perleido savo ūkį man. Dėkoju už apdovanojimą visai komisijai“, – sakė  jaunasis ūkininkas, Alfonso Songailos anūkas, Donatas Pupinskis.

Plungės r. konkurse „Metų ūkis 2020“ dalyvavo ūkininkai: Irma ir Albertas Urbonai, Rima ir Vaclovas Pociai, Rima ir Algimantas Kirkliai, Renata ir Saulius Drungilai, Sandra ir Donatas Kakčiai, Alvydas Zobernis.

Plungės r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Marijus Kaktys sveikino ir apdovanojo už dalyvavimą „Metų ūkis 2020“ Plungės r. konkurse: Alvydą Zobernį iš Stalgėnų sen., Rimą ir Vaclovą Pocius, Rimą ir Algimantą Kirklius iš Kulių sen.

Pasveikinti ir apdovanoti konkurso nugalėtojai: III – iosios vietos nugalėtojai – Sandra ir Donatas Kakčiai, Žemaičių Kalvarijos sen., II – osios –  Irma ir Albertas Urbonai, Babrungo sen., I vietos – Renata ir Saulius Drungilai, Nausodžio sen.

LR ŽŪR Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto pirmininkas, Lietuvos galvijų augintojų asociacijos (LGVA) direktorius Edvardas Gedgaudas su komanda į sceną kvietė ir apdovanojo ūkininkus, pasiekusius geriausių bandos produktyvumo rezultatų: Kaveckų ūkį, kurio vidutinis bandos produktyvumas – 10 634 kg, Mindaugo Grikšto – apie 10 000 kg, Juliaus Martišiaus – 11 370 kg. Taip pat dėkojo už puikų darbą ūkininkams Mikalauskams ir Viktorijai Kananovaitei.

LR ŽŪR Kooperacijos veiklos komiteto pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ ir Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ vadovas Jonas Kuzminskas už nuoširdų darbą ir kooperacijos idėjų puoselėjimą apdovanojo ūkininką Artūrą Jonauską.

Renginį vedė, puikią nuotaiką ir energiją dovanojo ir koncertavo Renata ir Deividas Norvilai.

 

Daugiau šventės nuotraukų rasite:

https://we.tl/t-9NIpMOQcr2