Ukmergės rajono žemdirbių problemos

Rugsėjo 13 d. į Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos ir Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorės Karolinos Valaišienės iniciatyva organizuotą rajono ūkininkų susirinkimą sugužėjo gausus žemdirbių būrys.

„Toks gausus, virš 80 rajono ūkininkų, dalyvaujančių susirinkime, skaičius liudija, kad turime problemų savo rajone su derliaus nuėmimu. Privalome imtis priemonių ir spręsti problemą. Nors reali situacija yra bloga, tačiau ekstremalios situacijos paskelbimui stokojame tam tikrų rodiklių“  – kalbėjo Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Algirdas Valaiša.

„Turime būti vieningi ir spręsti situaciją. Juk negalime įeiti į laukus ir atlikti sėjos darbų. Jei šiemet nepasėsime – kiti metai bus nuostolingi“ – sakė Ukmergės r. ūkininkas Nerijus Stakauskas.

Žemdirbių susirinkime dalyvavo ir Ukmergės r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys ir  vyr. specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai Valdas Rabazauskas, kurie pažymėjo, jog situacija rajone yra žinoma, tačiau, kad būtų galima skelbti ekstremalią situaciją – kritulių kiekis rajone nėra pakankamas: per 4 dienas iškrito 39 milimetrai kritulių ir todėl, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais rajone skelbti ekstremalią situaciją neįmanoma. Tačiau savivaldybės atstovai žadėjo padėti ir tarpininkauti, kad ūkininkams nebūtų taikomos sankcijos už sutarčių nevykdymą. Dabartinėje situacijoje Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai Valdas Rabazauskas pažymėjo, kad reikia kreiptis į seniūniją ir kiekvieną atvejį vertinti individualiai.

Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Algirdas Valaiša informavo susirinkusius, jog pirmadienį (rugsėjo 18 d.) vyks į Kauną, į Žemės ūkio rūmus, kur vyks Tarybos posėdis, kurio metu bus nagrinėjamas klausimas „Dėl meteorologinių reiškinių pripažinimo nenugalima jėga žemės ūkio augalininkystės produkcijai išauginti“. „Su kitų rajonų žemdirbiais – Rokiškio, Ignalinos, Švenčionių – aptarsime realią situaciją ir drauge įvertinsime galimybes dėl ekstremalios situacijos paskelbimo“ – kalbėjo A. Valaiša.