Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai – 80

Liepos 5 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas sveikino Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vadovus, pedagogus ir mokinius mokyklos 80-mečio proga.

Mokyklos jubiliejaus proga vicepirmininkas A. Baravykas pasveikino ir įteikė Žemės ūkio rūmų padėkos raštus Tęstinio mokymo skyriaus vedėjai Audronei Guzevičienei ir profesijos mokytojui Virgilijui Jankauskui.

Mokykla buvo įkurta 1938 m., tada ji vadinosi Ukmergės stalių amato vidurinė mokykla, o 1935-1938 m. buvo pastatyta nauja valstybinė amatų mokykla, kuri 1960 m. buvo pavadinta Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikumu, 2000 m. – Ukmergės aukštesnioji verslo mokykla, o nuo 2005-ųjų – Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

Mokykla jau per dvidešimt metų bendradarbiauja su Žemės ūkio rūmais vertinant pirmimio profesinio mokymo kompetencijas, dalyvaujant tęstinio mokymo programų rengime, jų derinime ir kompetencijų vertinimo darbe.

Mokykla siekia parengti specialistus, atitinkančius regiono darbdavių ir visuomenės poreikius, sugebančius pritaikyti savo žinias ir įgūdžius informacinėje visuomenėje, gebančius įprasminti savo gyvenimą dabarties tikrovėje.

2012 m. mokykloje atidarytas šiuolaikiškai įrengtas Medienos technologijų ir baldų gamybos

inovacijų praktinio mokymo centras, 2015-aisiais – naujas stadionas, kuriame yra futbolo aikštė, krepšinio sektoriai, visos galimybės žaisti lauko tenisą, užsiiminėti lengvąja atletika. Suformuotas atskiras lauko treniruoklių kompleksas, įrengtos vandentiekio, kanalizacijos, lietaus nuotekų sistemos, aukštos įtampos elektros kabeliai, įrengta 400 vietų žiūrovams. Projektai buvo finansuojami ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės

Mokykla mokinių mokymui turi 18 traktorių, 2 kombainus, 24 automobilius, 3 autobusus kitus mokymui reikalingus įrenginius. Mokykla turi 134,5 ha žemės, kurioje augina įvairias kultūras.

Mokykla turi 139 licencijas formaliojo profesinio mokymo programoms vykdyti: pirminiam profesiniam mokymui – 60, tęstiniam profesiniam mokymui – 79 licencijas.

Mokykloje dirba 138 darbuotojai, kuriems jau 28 metus vadovauja mokyklos direktorius Jonas Cesevičius.

Nuotraukoje: (iš kairės) ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas ir Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Jonas Cesevičius.