V.Buivydas: jaunas žmogus kaime labai svarbus

Vytautas Buivydas – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas pasisako už naujas iniciatyvas, kurias į kaimą atneša jaunimas. Lietuvos Kaimo plėtros programos (KPP) priemonės įtraukia  naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir priemonių įgyvendinimą, sutelkia kaimo plėtros dalyvius bendradarbiavimui bei paskatina visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus, prisideda prie patirties keitimosi ir dalijimosi gerąja praktika užtikrinimo.

Viršelio nuotrauka: Vaidos Jateikės