V. Žliobienė: „Turtėkime ir toliau klestėkime”

Gegužės 3 d.  Raudondvario dvare įvyko Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) konferencija „Moteris – kaimo plėtroje“, skirta organizacijos atkūrimo 25-mečio paminėjimui.  Jubiliejinę konferenciją atidarė LŪD pirmininkė Virginija Žliobienė, kuri trumpai apžvelgė organizacijos įkūrimo ištakas ir 1992 m. atkūrimo iniciatorius ir istoriją. 

Atkurtosios LŪD pirmoji pirmininkė buvo Kauno r. ūkininkė Lina Bružikienė, antroji – Šilutės r. ūkininkė Genovaitė Kimbrienė, trečioji – Kauno r. ūkininkė Marija Račkaitienė.  V. Žliobienė pažymėjo, kad draugija išaugino gausų būrį moterų – lyderių, politikių, verslininkių. Dėka aktyvios LŪD veiklos rajonuose kūrėsi kaimo bendruomenės, sustiprėjo Vietos veiklos grupės, kurių veikloje aktyviai dalyvauja moterys – ūkininkių draugijos narės. Taip pat V.Žliobienė pasidžiaugė aktyviu LŪD tarptautiniu atstovavimu ir jau 15 metų nuosekliu bendradarbiavimu su Baltijos šalių moterų organizacijomis. „Drauge organizuojamos tarptautinės konferencijos, išvykos į užsienio šalis, patirties dalijimosi iniciatyvos atveria naujas galimybes ne tik bendrauti, bet ir imtis naujų verslo idėjų, smulkiojo verslo plėtotės, įtraukiant kaime gyvenantį jaunimą, naujas draugijos nares skatinant veikti, kurti, organizuoti ir telktis bendrai veiklai“ – kalbėjo LŪD pirmininkė Virginija Žliobienė.

Konferencijoje pranešimą „Mano verslo sėkmės istorija“ skaitė Biržų r. ūkininkė Giedrė Jankūnienė.  „Svajojome aplankyti Provansą, tačiau įgyvendinome svajonę savo ūkyje Biržų rajone ir niekur nereikia važiuoti. Viskas, apie ką svajojome yra mūsų ūkyje“ – pranešimą pradėjo Giedrė, drauge su mama ir sese įkūrusi levandų ūkį.

LŪD narių sėkmės istorijas pristatė amatininkė Edita Rimkienė, plačiai apžvelgusi aktyvių ir darbščių bei kūrybingų draugijos narių darbus, organizuotas parodas ne tik šalies, bet ir užsienio mastu.

Aurelija Pociuvienė iš Andriejavo (Klaipėdos r.) džiaugėsi, kad savo sugebėjimus – senovinį pynimą iš vytelių gali perduoti vaikams dirbant Klaipėdos amatų centre. „Vaikai mielai mokosi pinti iš vytelių, džiaugiasi savo darbeliais ir mielai juos dovanoja“ – dalinosi patirtimi Aurelija.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto dr. Rita Vilkė perskaitė pranešimą „Lietuvos ūkininkų vaidmuo vystant vietos bendruomenes“.  Pranešėja apžvelgė esamą situaciją, pristatė tyrimo apie ūkininkų vaidmenį vystant vietos bendruomenes rezultatus, socialinę atsakomybę ir jos indėlį bendruomenės gyvenime. R. Vilkė priminė, kad dar prieš 30 metų Pasaulio Aplinkos ir Vystymosi komisija, pirmininkaujant Norvegijos ministrei pirmininkei Gro Harlem Bruntland, paskelbė ataskaitą „Mūsų bendra ateitis“, kuri iškėlė darnaus vystymosi terminą į tarptautinę areną. Darnus vystymasis apibrėžtas kaip „vystymasis, kuris tenkina dabartinius visuomenės poreikius, nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savus“, o kova su skurdu ir visų įtraukimas į ateities kūrimą – darnaus vystymosi ašis. Šioje ataskaitoje daug dėmesio skiriama visų sektorių, ypač žemės ūkio ir agroverslo, darniam vystymui.

Po konferencijos LŪD vadoves ir nares sveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Žemės ūkio ministro patarėjas Remigijus Bielinskas, Kauno rajono mero pavaduotojas Paulius Visockas.

Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininko Algio Gaižučio sveikinimus perdavė asociacijos atstovė Irmina Kudarauskienė, Lietuvos šiltnamių asociacijos atstovai Antanas Šležas ir Algimantas Žemaitis sveikino LŪD vadoves ir nares dovanodami ne tik su gėlių puokštes, bet ir Lietuvos šiltnamiuose išaugintą produkciją. Lietuvos veterinarijos gydytojų vardu sveikino Algimantas Lūža. Taip pat jubiliejaus proga sveikino Lietuvos pramoninių uogynų asociacijos pirmininkas Adolfas Jasinevičius, Biržų r. kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Vida Jasinevičienė, Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos vardu sveikinimą tarė Marija Liplianskaja.

Sigitas Dimaitis – laikinai einantis pareigas Žemės ūkio rūmų pirmininkas pasidžiaugė aktyviomis draugijos narėmis – ūkininkėmis, kurios rūpinasi ne tik ūkiu, bet ir tautos identiteto, kultūros, amatų, tautinio paveldo saugojimu, jo puoselėjimu ir perdavimu ateities kartoms. „Išlikite aktyvios, iniciatyvios, kvieskite į savo gretas naujas nares ir toliau klestėkite nešdamos per Lietuvą savo kūrybingas idėjas ir puoškite šalį prasmingais darbais. Ilgiausių jums metų, sveikatos ir sėkmės“ – linkėjo S. Dimaitis.  Žemės ūkio rūmų padėkomis buvo apdovanotos: Gražina Grigaliūnienė, LŪD Panevėžio r. „Pastogė” skyriaus narė, Romualda Rimkuvienė, ilgametė Radviliškio r. LŪD skyriaus  vadovė,  Palmira Penkauskienė, ilgametė Kupiškio r. LŪD skyriaus vadovė, Skirmantė Meškevičienė, ilgametė Kauno r. skyriaus vadovė, Laimutė Saviščevienė, sertifikuota amatininkė, Alytaus r. LŪD skyriaus vadovė, Genovaitė Valeckienė, Biržų r. LŪD skyriaus vadovė, Vilma Kasnauskienė, Šilalės r. LŪD skyriaus vadovė, Egidija Cikanavičienė, Prienų r. LŪD skyriaus vadovė, Svetlana Vagnorienė, Radviliškio r. LŪD skyriaus  vadovė, Dalė Vizgaitienė, LŪD atkūrėja, ilgametė LŪD narė, Irena Ragulskienė, LŪD atkūrėja, ilgametė LŪD narė.

Šventinėje konferencijos dalyje koncertavo Prienų r. Antano Kučingio meno mokyklos vaikai: Kamilė, Samanta ir Julius bei Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos prof.  Sabina Martinaitytė ir jos studentai tarptautinių konkursų laureatai R. Baranauskas, G. Kuzmickaitė, G. Skromanaitė, M. Pleškytė, D. Buivydė, G. Murauskas. Pianistė Audronė Eitmanavičiūtė.

[Best_Wordpress_Gallery id=”88″ gal_title=”2017_05_3″]