VGV komiteto posėdis

Spalio 24 d. (ketvirtadienį) 13 val. kviečiamas VEISLININKYSTĖS, GYVULININKYSTĖS  IR VETERINARIJOS KOMITETO posėdis.
Komiteto posėdis vyks LR ŽŪR priesalyje (antrame aukšte), adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas.

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290, pakeitimo.

Posėdžio metu planuojama aptarti LR žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-508 patvirtintą Pagalbos veislininkystei taisyklių naują  redakcijos.

2. Dėl LR žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-281 patvirtintos „Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016-2020 m. programos“ įgyvendinimo.

Klausimą pristatys Dalia Laureckaitė – Tumelienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriaus vedėja.

  • Kiti klausimai

Komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas