„VH Lietuva“ paminėjo veiklos 10-metį

Lapkričio 17 d. „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filialas „VH Lietuva“ paminėjo 10-mečio veiklos jubiliejų Lietuvoje.

Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu bendrovę ir jos vadovą Algimantą Navicką sveikino Žemės ūkio technologijų skyriaus darbuotojos Renata Baltrušienė ir Lina Pukaitė – Malinauskienė.

Jau 2006 metais, įvertindama žemdirbių nepasitenkinimą teikiamos draudimo paslaugos kokybe, Žemės ūkio ministerija sukūrė darbo grupę, kurioje buvo ministerijos, Lietuvos Agrarinės ekonomikos instituto (LAEI), socialinių partnerių – Žemės ūkio subjektų asocijuotų struktūrų, Draudikų asociacijos bei draudimo bendrovių atstovai. Darbo grupei buvo pavesta paruošti Pasėlių draudimo sistemos Lietuvoje koncepciją, kuri atitiktų žemdirbių lūkesčius, valstybės strategiją, Europos Sąjungos prioritetus, tendencijas bei būtų patraukli Lietuvoje veikiančioms draudimo bendrovėms. LAEI mokslininkai išsamiai išanalizavo kitų Europos, Amerikos, Azijos šalių patirtį pasėlių draudimo srityje, galiojančius teisės aktus, pagrindines tendencijas ir pateikė rekomendacijas būsimam modeliui. Rizikos valdymo proceso sudedamosios dalys yra:

 • rizikos identifikavimas ir įvertinimas, jos galimos įtakos ūkiui prognozė;
 • veiksmų plano sukūrimas rizikos valdymui;
 • numatyto veiksmų plano realizavimas.

Pasėlių draudimo sistemos organizavimo Lietuvoje principai:

 1. Suinteresuotumas ir savanoriškumas
 • Visų subjektų interesu pagrįstas dalyvavimas sistemoje;
 • Rizikų pasidalijimas žaloje (ūkininkas-draudikas);
 • Kompromisas subjektų interesuose;
 • Savanoriškas dalyvavimas prievolėje (privalomas draudimas t.t. atvejais).
 1. Bendradarbiavimas (koordinuota subjektų sąveika)
 2. Teisingumas ir objektyvumas
  • Objektyviai įvertinta ir teisingai atlyginta;
  • Nekompensuojama, kai galima apsidrausti;
  • Ekstremalių rizikų solidarus kompensavimas.
 3. Efektyvumas (pačios draudimo sistemos ir draudžiamų subjektų)
  • Ekonomiškumas;
  • Konkurencingumas.
 4. Skaidrumas
  • vieningos taisyklės apibrėžiant  įmokos dydį,  rizikos pobūdį, žalos pasireiškimo lygį ir t.t.
  • draudimo naudos propagavimas (mokymai, konsultacijos, informavimas);
 5. Lankstumas, adaptyvumas
  • subjektų galimybė įtakoti draudimo sąlygų turinį, jų pakeitimus;
  • sistemos galimybė prisitaikyti prie aplinkos apribojimų.
 6. Sistemos stabilumas
  • stabilios „žaidimo taisyklės” 5-10 metų.
 7. Sistemos tęstinumas (vystymo galimybė)
  • nauji žaidėjai;
  • naujos veiklos sritys ir formos.

Bendrovės vadovas Algimantas Navickas apžvelgė 10 metų veiklos darbo rezultatus ir pateikė darbo įžvalgas ateičiai.