Vienas sėkmingiausių kooperatyvų Lietuvoje – ŽŪKB „Pieno gėlė“ pažymėjo 20-ąjį veiklos jubiliejų

Rugpjūčio 20 d. į Žemes ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ 20-mečiui pažymėti skirtą šventinį renginį susirinko per 500 žmonių: ūkininkai, kooperatyvo nariai, socialiniai partneriai, Plungės ir Šilalės rajonų vadovai ir atstovai, Seimo nariai, verslo partneriai.

„Kooperacija yra didžiulė jėga, tik susivienijus galima išsiderėti geresnę kainą. Prieš du dešimtmečius įregistruotos žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ istorija prasidėjo nuo dviejų supirkimo punktų Virkšuose ir Žlibinuose. Šiandien kooperatyve veikia 17 pieno punktų (surinkimo punktai atidaryti Plungės, Rietavo, Skuodo ir Šilalės rajonuose), kooperatyvas superka pieną iš 103 stambesnių ūkininkų, kurie turi savo šaldytuvus. Kooperatyvų narių skaičius per 20 metų išaugo iki 452. Kooperatyvas apima ir smulkius ir stambesnius pieno ūkius, kurie patys tvarkosi, priima sprendimus, nustato kainas. Kooperatyvas taip pat padeda nariams apsirūpinti žolių sėklomis, kombinuotaisiais pašarais, druskos laižalais, šienainių pakavimo plėvele, melasa – viskuo, ko gali prireikti pieno ūkiui. Kooperatyvo tikslas – kuo brangiau parduoti pieną, kad ūkininkams būtų kuo didesnė finansinė nauda. Kuriant kooperatyvą reikia galvoti ir apie jo plėtrą, o tam reikalinga brangi įranga – talpūs šaldytuvai, pieno supirkimo punktai ir kt. Nuosekliai dirbome ir šiandien galime džiaugtis neblogais rezultatais. Visada tikėjome kooperacija ir niekada neišdavėme šios idėjos“ – trumpai apžvelgė istoriją ir veiklą žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas.

Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu ŽŪKB „Pieno gėlė“ sveikinęs direktorius Sigitas Dimaitis pažymėjo, kad šis kooperatyvas – tai puikus kooperacijos pavyzdys Lietuvoje, o jam vadovaujantis valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas yra ne tik aktyvus ŽŪR Tarybos narys, bet ir Kooperacijos komiteto pirmininkas, LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ vadovas, o jo patarimai yra vertinami valdžios institucijose, patirtis perduodama šviečiamuosiuose renginiuose ūkininkams.

ŽŪKB „Pieno gėlė“ yra pasinaudojusi parama pagal priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ir už gautą 140 tūkst. Eur paramą įsigijo du pienovežius ir priekabą. Už anksčiau gautą paramą (2007-2013 metų KPP priemonių) kooperatyvas įsigijo pašarų ruošimo technikos, kuri tarnauja ir šiandien padedant smulkesniems ūkininkams pasiruošti pašarą galvijams.

„Europos Sąjungos paramos dėka galėjome modernizuoti kooperatyvo „Pieno gėlė“ transporto bazę, o kaip žinia, transportavimo įranga pienininkystės veikloje –  gyvybiška svarbi. Tokiu būdu ženkliai sumažėjo pieno transportavimo sąnaudos, pagreitėjo pieno pristatymo laikas ir šiuos teigiamus finansinius bei administracinius pokyčius pajuto visi be išimties kooperatyvo „Pieno gėlė“ nariai“ – džiaugiasi kooperatyvo vadovas.  Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas vienareikšmiškai pasisako už ūkininkų ir kitų žemės ūkio subjektų vienijimąsi į kooperatyvus, o Europos Sąjungos skirtą paramą kooperatyvams laiko svarbiu žingsniu į sėkmingesnį rytojų.

Svarbu paminėti ir tai, kad 2019 m. pradžioje sukurta pirmoji pieno gamintojų grupė, kurią sudaro 8 fiziniai asmenys ir žemės ūkio kooperatinės bendrovės – Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pieno gėlė” ir „Pamario pienas”. Grupės įsisteigimui patvirtinta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Už gautą paramą bus įsigyta moderni technika – pienovežiai, cisternos, pieno sudėties analizatorius. Verslo planas bus įgyvendinamas 5 metus, iki projekto įgyvendinimo pabaigos bus sukurtos 4 naujos darbo vietos. Bendra projekto vertė (su PVM) siekia daugiau kaip 700 tūkst. Eur. Siekdama didinti savo dalyvių, pirminės produkcijos (pieno) gamintojų, konkurencingumą, gamintojų grupė vykdys jų produkcijos supirkimą bei realizaciją, taip bus siekiama padidinti derybinę galią bei užtikrinti didesnes pieno pardavimo pajamas.

Kaip pažymėjo ŽŪKB „Pieno gėlė” valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas, susijungimas į gamintojų grupę naudingas kooperatyvams ir jų nariams. „Ilgai kalbėjome, kad reikėtų susitelkti ir pieną pardavinėti drauge, siekiant gauti geriausią kainą. Gamintojų grupėje visi nariai dalyvauja lygiomis teisėmis, drauge renkamės ir diskutuojame, kur parduosime savo gamintojų pieną. Jau pastebėjome, jog sutelkę didesnius pieno kiekius, galime gauti geresnes kainas. Įkurta grupė yra atvira, todėl prie jos mielai kviečiame prisijungti tiek kooperatyvus, tiek fizinius asmenis”, – sako J. Kuzminskas.

***

Kooperacijos lyderiai dalinasi savo mintimis: https://youtu.be/OKFZ8N_oiZU