Vienijasi pienininkai

Balandžio 9 d.  Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas dalyvavo pieno gamintojų susirinkime, kuris vyko Telšių rajono savivaldybės salėje.

Susirinkime dalyvavo Mažeikių, Šilutės, Telšių rajonų pienininkystės ūkių savininkai. Pieno gamintojai aktyviai diskutavo apie problemas pienininkystės sektoriuje ir būtinybę vienyti savo jėgas, kad deramai atstovauti pieno gamintojų interesams. Buvo tariamasi dėl pieno gamintojų asociacijos steigimo.

ŽŪR Telšių rajono Savivaldos organizatorės Editos Šerlinskienės informacija.