Vieša diskusija dėl tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimo

2022 m. sausio 20 d. Žemės ūkio rūmai organizavo viešą diskusiją dėl tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimo.

Tiesioginės išmokos yra viena iš svarbiausių Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonių, kuriai tenka didžiausi finansiniai ištekliai. Tiesioginės išmokos garantuoja žemės ūkio produktų gamintojams minimalias pajamas dėl rinkose vykstančių sudėtingų procesų, nepastovių žemės ūkio produktų supirkimo kainų.

2021 m. gruodžio 2 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kurio 17 straipsnyje numatomi išmokų dydžio apribojimo ir proporcingo mažinimo variantai – valstybės narės gali apriboti bazinės pajamų paramos tvarumui didinti, skirtinos ūkininkui konkrečiais kalendoriniais metais, dydį.

Diskusijos moderatorius ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pažymėjo, jog pastarieji klausimai yra aktualūs, apie tai liudija ir gausus diskusijos dalyvių būrys. „ŽŪR yra atvira organizacija, todėl diskutuojame ne tik ŽŪR narių tarpe, bet kviečiame diskusijon jungtis visus, kam tai aktualu, kas turi ką pasiūlyti” , – sakė dr. A.Svitojus.

Diskusijoje aktyviai dalyvavo ir siūlymus bei pastebėjimus pateikė ŽŪR nariai – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas ir nariai, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” vadovas Jonas Kuzminskas, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos vadovė Renata Vilimienė ir kt.

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.