XVI-ASIS ŽŪR SUVAŽIAVIMAS – IR VĖL BE REZULTATŲ

Balandžio 27 d. įvyko XVI-asis Žemės ūkio rūmų suvažiavimas, kuriame dalyvavo visų 46 Rūmams priklausančių organizacijų delegatai. Suvažiavimas buvo atidarytas Lietuvos himnu, po kurio suvažiavimo delegatus ir svečius pasveikinto Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas. „Kad Žemės ūkio rūmai yra svarbi ir įtakinga žemdirbių savivaldos organizacija liudija aktyvūs kandidatų į pirmininkus rinkiminiai turai susitinkant su Rūmų nariais diskusijoms ir ateities perspektyvų įžvalgoms.  Šiandien linkiu išsirinkti pirmininką ir visiems drauge dirbti” – kalbėjo A. Stančikas.

Suvažiavime taip pat dalyvavo Žemės ūkio ministerijos viceministras Raimondas Taraškevičius.


Pagal XVI suvažiavimo darbotvarkę l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis pristatė 2016 m. VEIKLOS ATASKAITĄ, kurią bendru sutarimu suvažiavimo delegatai patvirtino.

2016 m. Rūmų finansinę ataskaitą pristatė Vyr. finansininkė Rasa Buzienė. O UAB „Audifina” direktorė Jolanta Ruzgienė suvažiavimo delegatams pateikė  atlikto Rūmų audito ataskaitą.

Prieš Žemės ūkio rūmų pirmininko rinkimus į sceną buvo pakviesti abu kandidatai su savo komandomis pristatyti Rūmų veiklos strategijas.

Kandidatas į Rūmų pirmininko pareigas Adolfas Jasinevičius pristatė savo kandidatus į vicepirmininkus – Algį Baravyką – Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorių ir Arūną Svitojų – Baltijos paramos fondo direktorių.

Antrasis kandidatas į Rūmų pirmininko pareigas Jonas Talmantas pristatė savo 8 kandidatus į vicepirmininkus –  Joną Vilionį – Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininką, Kamal Zulfijev – Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos pirmininką, Vidmantą Buivydą – Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos pirmininką, Joną Sviderskį –  Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinį direktorių, Vidą Juodsnukį – Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininką, Aušrį Macijauską – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininką, Saulių Daniulį – Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininką, Mindaugą Maciulevičių – ŽŪK „Lietuviško ūkio kokybė” direktorių.

Abu kandidatai pristatė Rūmų 2017 – 2021 m. veiklos strategijas ir atsakė į Rūmų narių bei svečių klausimus, po kurių Rūmų delegatų bendru sutarimu vyko slaptas balsavimas.

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Kęstutis Ladukas paskelbė balsavimo rezultatus: už Adolfą Jasinevičių – 23 balsai, už Joną Talmantą – 23 balsai.

Taigi artimiausiu metu bus kviečiama Rūmų Taryba, kuri priims sprendimą dėl XVII-ojo neeilinio Rūmų suvažiavimo organizavimo datos.

Po suvažiavimo įvykusiame Žemės ūkio rūmų Tarybos narių posėdyje buvo pristatyta Rūmų 2016 m. VEIKLOS ATASKAITA, kurią pristatė l. e. p. pirmininkas ir direktorius Sigitas Dimaitis.

[Best_Wordpress_Gallery id=”87″ gal_title=”2017_04_27″]