XVII-asis ŽŪR suvažiavimas

2018 m. vasario 27 d. (antradienį) 11 val. Žemės ūkio rūmų Didžiojoje salėje (II aukštas) vyks XVII-asis suvažiavimas.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – Rūmų) tarybos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 2. 2017 m. Rūmų finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
 3. Kandidatų į Rūmų pirmininkus 2018-2022 m. Rūmų veiklos strategijų pristatymas.
 4. Rūmų pirmininko rinkimai.
 5. Rūmų vicepirmininkų skaičiaus tvirtinimas ir jų rinkimas.
 6. Tarybos narių skaičiaus tvirtinimas ir Tarybos narių rinkimas.
 7. Procedūrų ir etikos komisijos rinkimas.
 8. Revizijos komisijos narių skaičiaus tvirtinimas ir rinkimas.
 9. Rūmų Tarybos posėdis:
  • Rūmų administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos, Prezidiumo ataskaitos ir Rūmų veiklos plano 2018 m. pristatymas bei tvirtinimas;
  • Rūmų vyriausiojo finansininko 2017 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas;
  • Prezidiumo narių skaičiaus tvirtinimas ir rinkimas, Prezidiumo narių rezervinio sąrašo tvirtinimas;
  • Rūmų pirmininko, vicepirmininko, direktoriaus ir vyriausiojo finansininko atlyginimų tvirtinimas;
  • Kiti klausimai.

 L. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis