Žemdirbiai mokėsi planuoti ūkinę veiklą

Sausio 17-19 d. į Molėtų rajone organizuojamus mokymus ,,Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ rinkosi žemdirbiai iš Ignalinos, Anykščių, Ukmergės, Rokiškio, Molėtų rajonų.

„Nors mokymo programa net 3 dienų – 24 akad. val., tačiau laikas tikrai neprailgo. Iš savo patirties gerai žinau, kad norint išlikti konkurencingu būtina semtis naujovių, deramai planuoti ekonominę ūkio veiklą ir mokytis, siekiant tobulinti savo kompetencijas. Todėl šie mokymai leido iš šalies pažvelgti į savo ūkį ir pastebėti, kad yra tobulintinų dalykų, siekiant ekonomiškiau ir efektyviau ūkininkauti“ – kalbėjo kursų dalyvis Ignas.

Kursų dalyviai – kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys ūkininkai domėjosi ūkinės veiklos planavimu ir finansavimo galimybėmis, savarankiškai bandė kurti verslo modelius, kurie labiausiai tiktų jų gyvenamojoje teritorijoje, ar tiesiog jų ūkiui. Mokymų metu kiekvienas dalyvis turėjo puikią galimybę parengti ūkio plėtros planą, ieškoti ir savarankiškai surasti finansavimo šaltinių, analizavo ir vertino veiklos sąlygas ir rezultatus, būtinus valdymo sprendimams daryti, prisitaikant prie besikeičiančių aplinkos sąlygų ir taip didinti savo ūkio konkurencingumą.

Žemės ūkio rūmų lektorė Aušra Žliobaitė didelį dėmesį skyrė ūkininkų informavimui apie žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir diegiant pažangias technologijas ir inovacijas, keliant dirbančių žemės ūkyje asmenų profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją, suteikiant jiems galimybę prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių bei skatinant jų gebėjimą konkuruoti, mokyti dirbančius žemės ūkio sektoriuose asmenis, tobulinti jų žinių lygį ir profesinę kompetenciją, ugdyti verslumo įgūdžius, ūkinės veiklos planavimui ir finansavimo iš ES galimybėms.

Mokymai vykdomi įgyvendinant Žemės ūkio rūmų projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Nuotraukoje: Mokymų kursų „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ dalyviai Molėtų r. organizuotuose mokymuose.