Žemdirbiai protestuoja Briuselyje

Šiandien (gegužės 23 d.) ES žemdirbių atstovai susirinko į taikų protestą Briuselyje dėl probleminių klausimų žemės ūkio sektoriuje.

Proteste dalyvaujantis Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiks su Europos Sąjungos komisaru, atsakingu už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, Janušu Voicekovskiu (Janusz Wojciechowski).

„Priminsiu svarbiausias Lietuvos žemdirbių problemas, įskaitant pieno ūkių ir kooperatyvų lūkesčius ir paramos būtinybę iš ES šiam sektoriui. Taip pat diskutuosime ir dėl kitų ES žemdirbių keliamų problemų: dėl dvigubai atpigusių grūdų, kurie nebepadengia savikainos. Šiandien dėl to labiausiai kenčia Lenkijos žemdirbiai, bet klausimas yra aktualus ir Lietuvai. Dėl ekonominių reguliavimo įrankių nebuvimo, iš Ukrainos keliaujantys grūdai kelia ES ūkininkams ekonomines problemas. Taigi ES valstybių žemdirbiai šiandien kreipiasi į EK, kad įvežama žemės ūkio produkcija turėtų tam tikrą reguliavimą, kad nesukeltų ekonominių problemų. Reikalingos priemonės esamų problemų sprendimui“, – pažymi dr. A. Svitojus.