Žemdirbiams ir kaimo gyventojams – išsaugokime kaimą ir žemės ūkį

2018 m. spalio 18 d., Briuselyje vyksiančio Europos Vadovų Tarybos pasitarimo metu, Lietuvos žemės ūkio rūmai inicijuoja protesto akciją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m.

Jau šiandien privalome rūpintis ilgamete perspektyva ir kovoti dėl sąžiningų sąlygų Lietuvos žemdirbiams – didesnio skiriamo biudžeto bei tiesioginių išmokų.

Prie Lietuvos žemės ūkio rūmų protesto akcijos jungiasi ir kitos Vidurio Europos šalių ŽŪR ir žemdirbių savivaldos organizacijos.

Kviečiame visus žemdirbius ir jiems prijaučiančius šalies gyventojus, palaikyti ir paremti protesto  akciją bei prisidėti prie Lietuvos žemės ūkio ir kaimo išsaugojimo.

Būsime dėkingi, jei palaikysite protesto akciją ir prisidėsite finansiškai.

Protesto akcijai palaikyti skirtas lėšas galite pervesti į sąskaitą Luminor banke, sąskaitos Nr.  LT 19 4010 0425 0237 2866

Protesto akcijai organizuoti reikalingos lėšos: kelionės į Briuselį ir atgal organizavimui, ES viešinimo kampanijai, protesto akcijos plakatų gamybai.

Po protesto akcijos bus pateikta finansinė ataskaita apie gautą ir panaudotą paramą ŽŪR Tarybai, kuri bus skelbiama viešai visiems šalies gyventojams.

Iš anksto dėkojame už Jūsų solidarumą ir palaikymą!

***

Protesto akcijoje dalyvausime su tokiais šūkiais plakatuose:

STRONG CAP BUDGET = STRONG EU

(stiprus BŽŪP biudžetas – stipri ES)

FAIR CONDITIONS FOR ALL EUROPEAN FARMERS

(Sąžiningos sąlygos visiems Europos ūkininkams)

STRONG CAP + FAIR CONDITIONS = STRONG EU

(Stripti BŽŪP + sąžiningos sąlygos = stipri ES)

WE NEED FAIR CAP

(Mums reikalinga teisinga BŽŪP)

STOP DISCRIMINATION AGAINST OUR FARMERS

(Nediskriminuokite mūsų ūkininkų)

EQUAL PAYMENTS = FAIR EU

(Lygios išmokos = sąžininga ES)

HELP US KEEP OUR FARMS

(Padėkite išsaugoti mūsų ūkius)

PROTESTO  AKCIJŲ PAGALBA IŠKOVOTI REZULTATAI 2014 – 2020 M. LAIKOTARPIUI

Kai 2013 m. Lietuvai buvo siūloma vidutinė išmoka 144 Eur, ŽŪR organizavo 4 protesto akcijas, kurių dėka buvo pasiekta, kad augančia tvarka iki 2019 m. vidutinė išmoka sieks 181 Eur.

 Tiesioginės išmokos 2014 – 2020 m.

KODĖL turime rūpintis žemės ūkio ateitimi ir kaimo plėtra šiandien?

Lietuvai naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu tiesioginėms išmokoms numatoma skirti 3,344 mlrd. Eur (2018 m. kainomis) arba 5,8 proc. daugiau nei 2014–2020 m. laikotarpiu, tačiau Kaimo plėtros programai numatoma skirti tik 1,214 mlrd. Eur t.y. 26,2 proc. mažiau (BEVEIK TREČDALIU!) negu 2014–2020 m. laikotarpiu.

Taigi naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu Lietuvai tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai iš viso numatoma skirti apie 4,558 mlrd. Eur t.y.  apie 5,2 proc. mažiau, nei 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pasiūlytas tiesioginių išmokų konvergencijos scenarijus rodo, kad šis procesas ir toliau vyks labai lėtai, išmokos iki ES vidurkio bus didinamos vos po 2 proc. kasmet, ir tik 2027 m. Lietuvos tiesioginių išmokų vidurkis turėtų pasiekti 204 Eur už ha lygį, arba tik 79 proc. ES vidurkio.

ES tiesioginių išmokų vidurkis – apie 266 Eur. Pusė šalių yra žemiau šio vidurkio. Lietuva yra trečia nuo galo – po Estijos ir Latvijos, o Belgija, Olandija, Graikija – viršūnėje.

Tiesioginių išmokų vidurkis ES – 266 Eur

Du protesto reikalavimai:

  • Sąžiningos konkurencinės sąlygas ūkininkams visoje Europoje
  • Stiprus BŽŪP biudžetas

Nuotraukoje: ŽŪR organizuotos protesto akcijos Briuselyje akimirka, 2013-02-06

 

Jei turite klausimų, pastebėjimų ar siūlymų, maloniai laukiame.

Kontaktinis asmuo: Sonata Kisielienė

el. p. s. kisieliene@zur.lt

tel. +370 686 616 49