ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš akmenės RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių ir konsultantų dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Aldona NOREIKIENĖ, ŽŪR savivaldos organizatorė ir konsultantė Akmenės r.: „Džiugu matyti, kai jauni ir darbštūs žmonės kuriasi savo tėviškėje, neieško laimės svetur“.

Esu zooinžinierė – baigiau tuometinę Veterinarijos akademiją Kaune. ŽŪR savivaldos organizatore dirbu 21 metus. Be to, esu Akmenės LŪS skyriaus valdybos narė, kredito unijos ,,Tikroji viltis“ paskolų komiteto pirmininkė, Agluonų kaimo bendruomenes valdybos narė, savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos narė. Savivaldos organizatorės darbas yra labai platus – tenka organizuoti seminarus, įvairius mokymus, be to, žemdirbiams teikiu ir individualias konsultacijas. Pastaruoju metu nuolat kviečiu į seminarus ūkininkaujantiems ekologiškai. Apskritai, seminarus rengiu įvertindama žemdirbių prašymus, norus. Domimasi įvairiomis sritimis, pavyzdžiui, bitininkavimu, žinių ieško turintys miško sklypus, kaip visada yra problemų pieno gamintojams, taigi turime apie ką pasitarti ir ieškoti ūkininkavimo rezervų. Nelengva surasti, kai kasmet mažėja pieno supirkimo kainos, kai uždaromi pieno supirkimo punktai. Deja, pieno gamybos ūkių kasmet mažėja. Štai per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius Akmenės r. pieno gamybos atsisakė 30 nedidelių ūkių – iš viso sumažėjo 90 melžiamų karvių. Pieno gamybos atsisako ir vidutiniai ūkiai, bandose turintys 40 ir daugiau melžiamų karvių. Šiek tiek padaugėjo ūkių, auginančių avis. Taigi pieno gamintojams yra apie ką pasitarti, pagalvoti apie ūkininkavimo ateitį.

Kita vertus, smagu, kad rajone yra nemažai ūkių, kuriuos perima jaunoji karta, arba pradeda ūkininkauti savarankiškai. Pavyzdžiui, Pašakarnių k. sėkmingai ūkininkauja rajone žinomo ūkininko Antano Čepo sūnus Vidmantas. Jaunuolis baigė žemės ūkio mokyklą, padėdavo ūkininkauti tėvams, o dabar ūkininkauja savarankiškai, įsigijo pažangią žemės ūkio techniką. Vidmantas aktyvus, domisi ūkininkavimo naujovėmis, nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose, tobulinasi.

Kaip sektiną pavyzdį galėčiau paminėti Kivylių kaime ūkininkaujančių Aurelijos ir Vytauto Šemetų šeimą. Jie yra tikrieji šeimos ūkininkai. Anksčiau jiems talkinę sūnūs Žydrūnas ir Vytautas jau ūkininkauja savarankiškai, o jaunesnieji Armandas ir Vanesa yra tėvų pagalbininkai. Džiugu matyti, kai jauni ir darbštūs žmonės kuriasi savo tėviškėje, neieško laimės svetur.

Žinoma, problemų ūkininkai turi daug. Štai neseniai surengiau susirinkimą, kuriame aptarėme klausimus dėl santykių su energetikais, t.y. dėl prašymų kompensacijai, kai ūkininkų sklypuose yra elektros stulpai. Mūsų nuomonė sutapo – kompensacija turi būti ne vienkartinė, bet periodinė, ją energetikai ūkininkams turėtų mokėti kasmet.

Su rajono ūkininkais aptarėme ir problemas, susijusias su sausra, nes dalis grūdų augintojų buvo sudarę išankstines grūdų pardavimo sutartis ir dėl sausros negalėjo įvykdyti įsipareigojimų.

Esu konkurso „Metų ūkis“ komisijos narė, todėl teko lankytis geriausiai Akmenės r. ūkininkaujančiųjų ūkiuose, juos vertinti.

Rugsėjo 28 d. surengiau ŽŪR projekto-konkurso ,,Auginu Lietuvai“ nugalėtojo apdovanojimą – juo tapo Akmenės rajono paramos šeimai centras. Renginyje dalyvavo Akmenės seniūnas, rėmėjai iš UAB „Agrokoncernas“, kaimo bendruomenės atstovės. Artimiausiu metu žemdirbius kviesiu į seminarą ,,Sodininkystės ir daržininkystės aktualijos“, kurį ves ŽŪR konsultantė Renata Baltrušienė. Jeigu nori kitiems veiksmingai padėti, tai ir pati privalai nuolat tobulintis, todėl dalyvauju įvairiuose mokymuose, kursuose. Tačiau man, savivaldos organizatorei ir konsultantei, labai svarbu, kad galiu remtis profesionalių ŽŪR specialistų komanda.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Akmenės rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę ir konsultantę Aldoną Noreikienę, kontaktai: tel. 8-611 35 828, e. p. adresas:  a.noreikiene@zur.lt