ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš Alytaus rajoNo

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Stasė Ankštutienė, ŽŪR savivaldos organizatorė Alytaus r.: „Renginių temas padiktuoja gyvenimas“.

Esu agronomė, 1982 – aisiais baigiau tuometinę Žemės ūkio akademiją. Dirbau Varėnos r. žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų prognozių ir signalizacijos punkto vedėja, Alytaus r. „Galiūno“ kolūkyje buhaltere, o galiausiai – Eičiūnų kaime su vyru ūkininkavome, auginome karves, kiaules. ŽŪR savivaldos organizatore Alytaus r. dirbu jau 15 metų. Kuo galiu ūkininkams pagelbėti? Pirmiausia galiu pasidalyti agronomės žiniomis, esu akredituota konsultantė. Šių žinių ūkininkams labiausiai reikia pavasariais, artėjant sėjai.

Visi žinome, kad Dzūkijoje prastos žemės ūkininkauti, tačiau, pavyzdžiui, prie Simno yra ir šiek tiek geresnių žemių. Ten ūkininkauja vienas iš pažangiausių mūsų krašto ūkininkų – agronomas Eduardas Guževičius. Per 1000 ha užsiima augalininkyste. Iš jo yra ko pasimokyti, be to, šis ūkininkas yra ir įvairių mūsų renginių rėmėjas. Pavyzdžiui, jis prisidėjo prie ŽŪR iniciatyvos „Auginu Lietuvai“.

Patyrusių ūkininkų pėdomis eina ir jauni ūkininkai, pavyzdžiui, prie Simno ūkininkaujantys broliai Jonas ir Povilas Neveckai, Daugų seniūnijoje mėsinius galvijus auginantis Jonas Milaševičius.

Renginių buvo daug, žinoma, ne tik šventinių. Paprastai juos organizuoju kartu su Alytaus žemdirbių asociacija, kuriai vadovauja Vaidas Stanaitis bei Lietuvos ūkininkių draugijos skyriumi, kuriam vadovauja Dalia Jucienė. Šią vasarą ir rudenį buvome susirinkę aptarti problemų dėl melioracijos, dėl sausros padarinių. Apie mūsų nuomones ir pasiūlymus informavome ŽŪR bei ŽŪM. Lapkričio mėnesį surengsime seminarą pieno gamintojams – ŽŪR specialistai  bei patyrę pieno gamintojai Alytaus r. ūkininkams pateiks informaciją bei konsultacijas apie pieno savikainos mažinimo galimybes. Kaip kyla idėjos? Gyvenimas jas padiktuoja – kokios problemos kyla, tas ir aptariame.

Džiaugiuosi gerais santykiais su Alytaus rajono meru Algirdu Vrubliausku, tačiau dažniausiai tenka bendrauti su Žemės ūkio skyriaus vedėju Stasiu Supranavičium.

Man svarbu, kad jaučiu tvirtą ŽŪR specialistų Kaune paramą.  Ir Alytaus r. ūkininkams primenu, kad ŽŪR vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgdama į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiu individualias konsultacijas ir organizuoju seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Alytaus r. ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Stasę Ankštutienę, kontaktai: tel. 8 – 610-64 147, el. p.: s.ankstutiene @zur.lt