Žemdirbių savivaldos mintys iš Biržų rajono

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR Savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR Savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Zenonas PRAŠMANTAS, ŽŪR savivaldos organizatorius Biržų rajone: „Pakilusios grūdų supirkimo kainos nekompensuos visų sausros nuostolių“

Žemdirbiams skirtų renginių vasarą būna mažiau nei kitais metų laikais, tačiau bendravimas nenutrūksta, o aktualiausiais klausimais pasitariame, ūkininkai pasidalija nuomonėmis, kurios pasiekia Žemės ūkio rūmus, o per juos ir valstybės valdžią. Nuimsime derlių ir vėl sugrįšime prie savivaldos organizatorių kasdienybės – ūkininkų konsultavimo, seminarų vedimo ir įvairiausių kasmetinių renginių. Tačiau turime kuo užsiimti ir šiuo metu. Pavyzdžiui, palaikome glaudžius ryšius su kaimo bendruomenėmis, kurios Biržų rajone yra tradiciškai stiprios, paprastai savaitgaliais dalyvaujame jų renginiuose. Iš viso Biržų rajone veikia net 46 kaimo bendruomenes. Tarp aktyviausių – Rinkuškių, Šukionių, Papilio ir kt. bendruomenės.

Be to, kartu su rajono savivaldybės ir visuomeninių organizacijų atstovais lankėmės ūkiuose, kurie pretenduoja tapti geriausiais rajone ūkiais ir dalyvauja metų ūkio rinkimų konkurse. Visuomeninės organizacijos, seniūnijos ir mes pateikėme 12 kandidatų ir visus ūkius aplankėme. Širdis džiaugiasi matant kaip žmonės tvarkosi, kaip sugeba gražiai ir originaliai gyventi – kalbu ne tik apie stiprius ūkius, bet ir apie nedidelių, kylančių ūkių savininkus. Dar nežinau, kokie bus rinkimų rezultatai, tačiau man įstrigo prie Vabalninko įsikūręs pienininkyste ir grūdų auginimu užsiimančio Petro Aukštikalnio ūkis.

Ūkininkaujantys Biržų rajone patiria tokias pat problemas, kokios kamuoja ūkininkus ir kituose rajonuose. Žinoma, pirmiausia – sausra. Pripažinkime, kad yra ir blogų, ir gerų niuansų. Prisiminę praėjusius metus, galime džiaugtis, kad šįmet derliaus nuėmimo sąlygos buvo ir tebėra neblogos. Neprireikė arba labai retai prireikdavo įjungti grūdų džiovyklas. Tačiau derliaus kiekis, negalutiniais duomenimis, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo apie 30 proc. Tačiau šiek tiek nuostolių kompensuoja pakilusios ir tebekylančios grūdų supirkimo kainos. Vis dėlto jos nepadengs visų praradimų, taigi galutiniai praradimai gali siekti 10-15 proc. Žinoma, daug lemia ir aplinkybė, ar ūkininkas buvo daug sudaręs išankstinių grūdų pardavimo sandorių. Manau, kad kitąmet ūkininkai neskubės pasirašyti tokių sutarčių. Tačiau kaip pasielgsi, taip rizikuosi. Rizikos išvengti nepavyks, todėl derlių reikia paskirstyti į kelias dalis. Tokią išvadą galiu padaryti remdamasis ir savo ilgamete patirtimi – Savivaldos organizatoriumi Biržų rajone dirbu jau 21 – uosius metus. Šis darbas man patinka, turiu gerus kontaktus su rajono ūkininkais bei įvairiomis vietos žemdirbių savivaldos organizacijomis, gerai sutariame su Biržų rajono valdžia.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Biržų rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorių Biržų rajone Zenoną Prašmantą, kontaktai: tel. 8-682 60432, e. p. z.prasmantas@zur.lt

Nuotraukoje: trečias iš kairės ŽŪR Savivaldos organizatorius Biržų rajone Zenonas Prašmantas