ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR Savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR Savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Marijonas MITKUS, ŽŪR savivaldos organizatorius Kaišiadorių r.: „Mūsų nuomones bei pasiūlymus rajono valdžia vertina palankiai“

Kartais manęs klausia – koks turėtų būti ŽŪR Savivaldos organizatorius rajonuose? Manau, tai turi būti žemės ūkio niuansus išmanantis ir, pageidautina, šioje srityje patirties turintis žmogus. Juk reikia pagelbėti kitiems ūkininkams, savo buvusiems ar esamiems kolegoms. O jeigu neišmanai, tai kuo gali pagelbėti? ŽŪR Savivaldos organizatoriumi dirbu jau tryliktus metus. Be to, esu Kaišiadorių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir aplinkosaugos komiteto pirmininkas.

Pastaruoju metu man dažniausiai tenka bendrauti su jaunaisiais ūkininkais, jie teiraujasi, kaip pasinaudoti ES ir valstybės teikiama parama. O problemų problema Kaišiadorių rajone – išsinuomoti žemę. Seniau įsikūrę ūkininkai iš rankų žemės neišleidžia, todėl jaunam ūkininkui savarankiškai pradėti ūkininkauti labai sunku. Dažnesni atvejai, kai keičiasi ūkininkų kartos – tėvai perduoda, padovanoja žemę savo vaikams. Aš raginu ūkininkus nelaukti, tai padaryti laiku. Ne tik raginu, bet ir savo pavyzdžiu parodžiau, kad taip elgtis racionalu. Štai 1990 – aisiais aš buvau vienas pirmųjų ūkininkų Kaišiadorių rajone, po to ūkį perdaviau sūnui, o dabar tą ūkį jau perima anūkai.

Man malonu dalyvauti Kaišiadorių savivaldybės komisijoje, kuri renka geriausius ūkininkus rajone. Kiek dirbu ŽŪR savivaldos organizatoriumi, tiek metų ir dalyvauju tokioje komisijoje. Be to, dalyvauju Kaišiadorių r. savivaldybės strateginio planavimo komisijos darbe, turto vertinimo komisijoje, etikos komisijoje ir kt.

Kokios problemos kyla Kaišiadorių krašto ūkininkams? Pirmiausia – parama prižiūrint ir remontuojant melioracijos įrenginius. Ji, matyt, kyla ir kolegoms kituose rajonuose, bet mes ne tik laukiame valstybės pagalbos, o kai kuriuos darbus bandome spręsti savo jėgomis. Prieš gerą dešimtmetį rajono merą įtikinau savivaldybės lėšomis papildomai remti (kompensuoti paskolos palūkanas) jaunuosius ūkininkus, padėti jiems įsigyti naujos žemės ūkio technikos. Kitąmet šiam reikalui nuspręsta pinigų neskirti, todėl pasiūliau lėšų skirti melioracijos sistemoms remontuoti. Ir įtikinau! Savivaldybė šiam reikalui pažadėjo skirti 60 tūkst. EUR. Žinoma, reikėtų gerokai daugiau, tačiau kiti rajonai ir tiek neskiria. Tiesa, 30 proc. lėšų turės prisidėti ir ūkininkai.

Kita problema – kelių remontas. Vien greiderių paslaugos neužtenka. Šiuo klausimu nuolat sulaukiu žemdirbių klausimų ir prašymų. Siūlome rajono savivaldybėse įrengti žvyro karjerus, iš kurių galėtume remontuoti žvyrkelius.

Kai kuriuos klausimus sprendžiame ir per Žemės ūkio rūmus, tačiau pagrindinis savivaldos organizatorių rajonuose veiklos baras yra spręsti ne tiek valstybės, kiek, pirmiausia, rajono žemdirbiams svarbius einamuosius klausimus. Mums labai svarbu, kad rajono valdžia mūsų, žemdirbių, nuomones bei pasiūlymus vertina.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Kaišiadorių rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorių Kaišiadorių rajone Marijoną Mitkų, kontaktai: tel. 8-685 06 687, el. p. m.mitkus@zur.lt