ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš kelmės rajoNo

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Albertas Mackevičius, ŽŪR savivaldos organizatorius Kelmės r.: „Ūkininkams aktualius klausimus bandau spręsti savo jėgomis, o jeigu jų pritrūksta –  pasitelkiu įvairių šakų asociacijas bei ŽŪR specialistus“.

1986 – aisiais baigiau Lietuvos Veterinarijos akademiją, įgijau zooinžinieriaus specialybę. Šiuo metu dirbu bendroje Čekijos ir Lietuvos  įmonėje UAB „Vvs Lt“. Taip pat ūkininkauju 20 ha nuosavame ūkyje. ŽŪR savivaldos organizatoriumi Kelmės rajone dirbu trejus metus.

Iš savo patirties galiu patikinti, kad su žemdirbiais bendraudamas savivaldos organizatorius žino jų kasdienybę ir įvairias atskirų žemės ūkio šakų problemas. Todėl arba žemdirbiams paprašius, arba po pokalbių su jais pats imuosi iniciatyvos spręsti aktualius klausimus su perdirbėjais bei produkcijos supirkėjais savo jėgomis, o jeigu jų pritrūksta –  pasitelkiu įvairių šakų asociacijas bei ŽŪR specialistus.

Dažniausiai žemdirbiai į mane kreipiasi pagalbos, pasikonsultuoti dėl reikalų su NMA, dėl pasėlių deklaravimo, kitų konsultacijų. Ar jos svarbios? Pavyzdžiui, spalio 11 d. surengiau seminarą apie verslo kūrimą ir plėtrą kaimo vietovėse –  paraiškas teiks keturi, o gal ir daugiau Kelmės rajono ūkininkų.

Dalyvauju ir tradicinėmis tapusiose šventėse, pavyzdžiui, spalio 26 d. Kelmėje vyko rajono žemdirbių šventė – jos metu ŽŪR pirmininko padėkas įteikiau trims ūkininkams.

Spalio 5 d. dalyvavau susitikime su žemės ūkio ministru G. Surpliu, spalio 4 d. įvyko posėdis dėl pieno supirkimo kainų. Jame dalyvavo net 50 ūkininkų, du rajono tarybos nariai. Dėl žemų pieno supirkimo kainų parengėme ir išsiuntėme peticiją AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir AB „Pieno žvaigždės“. Deja, nė iš vienos bendrovės nesulaukėme atsakymo. Taip pat atnaujinome Kelmės rajono smulkių pieno gamintojų asociacijos veiklą, kurios metu asociacijos tarybą papildėme naujais nariais. Mane išrinko asociacijos  tarybos pirmininku.

Spalio 10 d. su rajono žemdirbiais tarėmės dėl ŽŪR organizuoto piketo Briuselyje, nutarėme siųsti du rajono atstovus: Mindaugą  Milkintą  ir Gintarą Vasiliauską.

Lapkričio 23 d. organizuoju mokymus pieno gamintojams, kuriuos ves dr. Edvardas Gedgaudas, bei LGVA atstovai. ŽŪR skiria didelį šiai sričiai, nes čia daug problemų.

Rajono žemdirbių problemas padeda spręsti Seimo narys Juozas Rimkus, Kelmės r. savivaldybės Kaimo plėtros skyrius ir atstovai seniūnijose. Daugiausia tenka bendrauti su rajono tarybos nariu Vytautu Barkausku, mero pavaduotoju Albertu Brazu bei Kaimo reikalų ir verslo komiteto nare, ūkininke Kristina Balsiene.

Kelmės r. galėtų pasigirti rajone įkurtu itin moderniu 150 vietų  Dariaus Ričkaus  melžiamų karvių ūkiu, kuris šįmet pripažintas rajono metų ūkiu, taip pat labai gerai įvertintas Žukauskų ūkis, kuriame auginami mėsiniai galvijai, limuzinų veislininkystės ūkis. Džiaugiamės ir Žaliojo diplomo savininko Vytauto Barkausko limuzinų veislės ūkiu.

Rajono ūkininkų amžius auga, todėl jų ūkius perima jaunieji ūkininkai. Tokių Kelmės rajone yra daug. Galėčiau paminėti daug atvejų, kai jauni žmonės, grįžę iš miestų ir iš emigracijos perėmė tėvų ūkius ir sėkmingai ūkininkauja.

Tačiau turime ir problemų, kurių nepavyksta išspręsti. Pavyzdžiui, Kelmės rajone yra daug seniūnijų kurios prarado nenašių žemių statusą. Vis daugiau problemų kelia AKM  grėsmė – norintys pradėti auginti kiaules to daryti nebegali, nors į vadinamąją buferinę zoną nepatenka. Kelmės rajone yra daug smulkių pieno ūkių, kurie dėl mažų pieno supirkimo kainų traukiasi iš pieno gamybos. Deja, šis procesas įgauna pagreitį. Pastaroji tema Kelmės r. yra bene aktualiausia, svarstyta ir ŽŪR savivaldos renginyje.

Kelmės r. ūkininkams primenu, kad ŽŪR vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgdamas į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiu individualias konsultacijas ir organizuoju seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Kelmės r. ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorių Albertą Mackevičių, kontaktai: tel. 8 – 642-26772, e. p. a.mackevicius@zur.lt