ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ Marijampolės RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR Tarybą. 

Sigutis JUNDULAS, ŽŪR Savivaldos organizatorius Marijampolės r.: „Šiais laikais ūkininkams ir žemės ūkio specialistams reikia nuolat tobulintis, mokytis“.

Viltis su ūkininkavimu sieju nuo darbo vienoje pažangiausių Lietuvoje „Želsvelės“ žemės ūkio bendrovėje, kur bene du dešimtmečius dirbau agronomu. Mano patarimai ūkininkams dažniausiai yra labai konkretūs, nes mėgstu patarti remdamasis ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir patirtimi, tuo, ką pats išbandau.

Esu ŽŪR Savivaldos organizatorius Marijampolės rajone ir Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkas, todėl stengiuosi stiprinti žemdirbių savivaldą rajone, bendrauju su žemdirbiais bei žemės ūkio bendrovėmis, kaimo bendruomenių nariais. Stengiuosi žemdirbiams ir kaimo gyventojams padėti. Kuo galiu padėti? Pirmiausia – esu agronomas, šioje srityje turiu tiek žinių, tiek 22 metų patirties. Ir ši patirtis auga, nes ir toliau ūkininkauju. Pavyzdžiui, savo ūkyje šįmet pats panaudojau įvairius biologinius dirvos gerinimo preparatus, taigi konsultuodamas žemdirbius galiu remtis savo patirtimi. Pažymėtina, kad savo kvalifikaciją tobulinu, dalyvaudamas Žemės ūkio rūmų įgyvendinamuose inovaciniuose ir parodomųjų bandymų projektuose. Žinoma, kad ne į visus žemdirbiams kylančius klausimus galiu atsakyti, ypač strateginiais politiniais, BŽŪP klausimais, todėl tokius klausimus ar konkrečius žemdirbių savivaldos siūlymus valdžios institucijoms teikiame nagrinėti ŽŪR Tarybai.

Su žemdirbiais dalinuosi ir 8 metų darbo draudimo kompanijoje patirtimi. Nors draudimo kompanijoje nebedirbu, tačiau visiems galiu patarti, kokį draudimo variantą pasirinkti, į kokius niuansus verta atkreipti dėmesį. Praėjusių metų liūtys ir šių metų sausra paskatino žemdirbius susidomėti pasėlių draudimo galimybėmis, todėl šia tema dalyvauju įvairiose diskusijose, manau, mano patirtis ir mano žinios žemdirbiams yra svarbios. Ypač šįmet dėl sausros nukentėję ūkininkai teiravosi, kaip jiems vertėtų elgtis – ar prašyti pažymos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure)?

Kaip ir kasmet, ypač artėjant pasėlių deklaravimo laikui, pasipila klausimai šia tema. Ūkininkai teiraujasi, kokius augalus pasirinkti žalinimui kaip posėlio, kaip tarpinius augalus – neretai ūkininkai nesupranta, kuo vieni skiriasi nuo kitų. Paaiškinu.

Tačiau ir pats suprantu, kad šiais laikais ūkininkams ir žemės ūkio specialistams reikia nuolat tobulintis, mokytis. Štai, palyginu, koks buvo ūkininkavimas 1985 – aisiais ir kiek bei kokių žinių ūkininkui reikia dabar. Nepalyginami dalykai. Reikia išmanyti, kaip ir kiek tręšti, kokią technologiją pasirinkti sėjai, kaip kovoti su piktžolėmis. Štai kažkada ūkininkas viename lauke su žieminiais rapsais pasėjęs pupas būtų išjuoktas, o dabar ūkininkai supranta, kad taip elgdamasis rapsus apsaugai nuo kenkėjų, taigi reikia mažiau naudoti brangių augalų apsaugos priemonių. Tačiau ir dabar ne visi tai žino – patariu, paaiškinu.

Sužinoję, kad ūkininkauju 15 ha ūkyje, kai kurie kolegos ūkininkai nustemba. Kaip gali toks nedidelis ūkis išsilaikyti? Nemanau, kad mano ūkis idealus, kad galėtų būti pavyzdys visiems. Teisingiau būtų pasakyti, kad toks ūkininkavimas man yra pomėgis, kad esu tarsi savaitgalio arba ūkininkas pasibaigus kito darbo valandoms. Todėl galiu auginti tik tradicines kultūras, o, pavyzdžiui, užsiimti daržininkyste būtų sunku, nes pritrūkčiau laiko derlių perdirbti bei realizuoti.

Kas su manimi bendrauja, žino, kad esu tolerantiškas žmogus. Prisipažinsiu, kad dėl tolerancijos savo ūkyje jau trečius metus nebeturiu pieninės karvės. Tiesiog žmona pakeitė maitinimosi įprotį, nebevalgo pieno bei mėsos, tai ir aš valgau tai, kas padedama ant stalo. Žinoma,  jeigu valgau ne namuose, tai neatsisakau, kas būna padėta ant kito stalo. Tačiau apskritai ir aš pakeičiau maitinimosi įpročius ir nesigailiu, nes jaučiuosi geriau nei anksčiau.

Ar Marijampolės savivaldybės vadovai girdi ŽŪR Savivaldos organizatoriaus nuomonę, pageidavimus? Manau, kad girdi. Žinoma, jie turi ir savo nuomonę. Pavyzdžiui, mes siūlėme sumažinti žemės mokesčio tarifą. Jie išklausė, tačiau nutarė sprendimą priimti išnagrinėję kiekvieną konkretų atvejį, t.y., taip bandyti apsisaugoti nuo asmenų, kurie neverti tokios lengvatos. Tikiuosi, kad tikrųjų žemdirbių rajono valdžia nenuskriaus.

Artimiausiu laiku prisidėsiu prie tradicinio renginio „Sūduvos kraitė 2018“ organizavimo.

Žemės ūkio rūmai įgyvendina daug projektų naudingų ūkininkams: žemdirbių kompetencijų tobulinimas, konsultavimas įvairiais klausimais, mokymai, pagal atskiras mokymo programas.  Kadangi esu ŽŪR akredituotas konsultantas – dar šiais metais laukia ne vienas seminaras, individualios konsultacijos žemdirbiams Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybėse.

Artimiausiu laiku Kazlų Rūdos savivaldybėje planuoju aplankyti ŽŪR iniciatyvos „Auginu Lietuvai“ darželiui padovanotą šiltnamį, pasidomėti, kaip sekėsi mažiesiems daržininkams vasaros darbai auginant daržoves, pabendrauti su darželio vadovais, auklėtojomis. Juk turime rūpintis jaunąja karta ir mūsų ūkininkų ateities pamaina. Taigi darbų užtenka, tik sukis.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Marijampolės rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorių Marijampolės rajone Sigutį Jundulą, kontaktai: tel. 8-616 43 759, e. p. s.jundulas@zur.lt