ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ MAŽEIKIŲ RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Rūta ČAPLINSKIENĖ, ŽŪR savivaldos organizatorė Mažeikių r.: „Šiais laikais savivaldos organizatorius turi nuolat būti įvykių verpete“.

Žemės ūkio rūmuose dirbu jau 21 – uosius metus. Esu baigusi tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją, studijavau agronomijos mokslus. Tokie buvo žinių pagrindai, o vėliau tobulinausi, kaip ir daugelis specialistų – šiais laikais, jeigu nenori atsilikti, mokytis privalai visą gyvenimą.

Savivaldos organizatorei reikia ne tik žinių, bet ir bendravimo įgūdžių, reikia nuolat domėtis ir žinoti kokius renginius organizuoja ir kitos organizacijos ir apie tai pranešti ūkininkams. Taigi nuolat turi būti įvykių verpete.

Viename iš paskutiniųjų susitikimų su ūkininkais kalbėjomės apie galimybes apsisaugoti nuo Afrikinio kiaulių maro. Diskutavome apie pasirinkimo galimybes – ar kiaules dar auginti ir nuo rugsėjo pradžios į rajono žemės ūkio skyrių kreiptis dėl paramos biosaugos priemonėms įsigyti, ar skersti kiaules ir gauti kompensaciją. Aš informuoju, paaiškinu, tačiau sprendimą priima pats ūkininkas ir jį priimti nelengva. Ūkininkai norėtų didesnės paramos.

Kitame susirinkime svarstėme apie kompensacijas už elektros stulpus žemės ūkio paskirties žemėse. Ūkininkų nuomone, numatyta per maža išmoka ir jų nuomonę perdaviau rajone viešėjusiam žemės ūkio ministrui.

Kita vertus, ne visų savininkų dokumentuose nurodyti servitutai, o dokumentams tvarkyti prireiktų papildomų lėšų, taigi kai kurie ūkininkai mano, kad tuo užsiimti net neapsimoka.

Nemažai ūkininkų kreipiasi patarimų ir dėl asmeninių problemų. Mažeikių rajone pieno ūkių ir melžiamų karvių mažėja (per pastaruosius tris metus Mažeikių rajone pienininkystės ūkiai atsisakė 1202 karvių ir svarbiausia, kad pienininkystės atsisakė ne tik smulkieji ūkiai, bet ir šeši ūkiai, laikę nuo 50 iki 100 karvių. Tačiau yra ir ūkių, kurie kasmet plečia pieno gamybą. Pavyzdžiui, 2002 m. įkurtame Ilonos Padervinskienės ūkyje karvių banda išaugo nuo 3 iki 142 melžiamų karvių.

Atsiranda ir daugiau ypač jaunųjų ūkininkų, kurie imasi pienininkystės arba perima šios srities ūkius iš savo tėvų. Plečiant bandą reikia įsirengti vandens gręžinius. Pasitariame, ar apsimoka tai daryti, paaiškinu, kokių duomenų reikia ir kur kreiptis, gal įmanoma gauti paramą. Pradedantiems ūkininkams kyla daug klausimų ir jiems nelengva savarankiškai išsiaiškinti. Štai jie ir kreipiasi pagalbos į ŽŪR savivaldos organizatorę.

Organizuoju seminarus ir mokymus užsiimantiems augalininkyste. Pagal ŽŪR projektus augalininkystės tema vedu kursus. Šiais laikais nelengva tai daryti, nes ūkininkus konsultuoja ir įvairios firmos, prekiaujančios trąšomis bei augalų apsaugos priemonėmis. Tačiau ūkininkams svarbu žinoti ir su prekiaujančiomis firmomis nesusijusių specialistų nuomones. Iš kur semiuosi žinių? Skaitau apie žemės ūkio problemas rašančius laikraščius bei žurnalus, bendrauju su ŽŪR specialistais, kaip jau sakiau, dalyvauju įvairiuose renginiuose, pavyzdžiui, lauko dienose. Labai gerai, kad ūkininkai ir patys dalijasi patirtimi. Pastebiu, kad naujoji ūkininkų karta labiau linkusi domėtis naujovėmis, labiau gilinasi į technologinius dalykus, į tikslinį žemės dirbimą, supranta, kad trąšų ir augalų apsaugos priemonių reikia naudoti tiek, kiek reikia, bet ne daugiau, kaip neretai dėl nežinojimo darydavo senesnieji ūkininkai. Jaunieji ieško ir randa rezervų, kaip ūkininkauti efektyviau. Beje, tai būdinga ne tik baigusiems žemės ūkio mokslus. Yra ir tokių, kurie žinias įgyja nuolat tobulindamiesi. Su pastaraisiais ir tenka dažniau bendrauti.

Žinoma, rajono ūkininkus informuoju apie įvairius rajone vykstančius renginius, pati juose dalyvauju. Kaip ir kolegos, dalyvavau renkant geriausius rajono ūkininkus, atrinkau ūkininką nominacijai „Ūkininkauju Lietuvai“ – Eligijų Pocevičių. Perspektyvus jaunuolis, baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, tačiau pasirinko žemės ūkį ir gilina žinias Aleksandro Stulginskio universitete, studijuoja agronomiją.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Mažeikių rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorių Mažeikių rajone Rūtą Čaplinskienę, kontaktai: tel. 8-611 35853, e. p. r.caplinskiene@zur.lt