Žemdirbių savivaldos mintys iš Molėtų rajono

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

Laimė-Teresė RAMONIENĖ, ŽŪR Savivaldos organizatorė Molėtų rajone: „Turime ką patys parodyti, bet ir mokomės iš kitų“

Savivaldos organizatoriui netrūksta darbų bet kuriuo metų laiku. Ūkininkai turi daug klausimų, įvairių problemų, kurias bandau padėti išspręsti. Ne visi ūkininkai dalyvauja mūsų rengiamuose seminaruose ar kursuose, todėl apie juos plačiau parašau rajono leidiniuose. Tačiau ne viskas mūsų jėgoms. Pastaruoju metu daug ūkininkų teiravosi dėl kompensacijų už jų sklypuose esančius elektros stulpus. Kilo problemų ir dėl kompensacijų už nuostolius, kuriuos ūkininkai patyrė 2017 – aisiais dėl liūčių. Priežastis? Ne viskas numatyta kompensavimo taisyklėse. Sena – nauja problema – kovojame su vadinamaisiais sofos ūkininkais, o nuskriaudžiame ir nekaltus ūkininkus. Štai keli Molėtų r. ūkininkai dėl sveikatos problemų nebeaugina gyvulių, tačiau dar turi žemės ūkio paskirties žemės, bet už ją tiesioginių išmokų nebegauna, nes priskirti prie vadinamųjų sofos ūkininkų. Gal vertėtų padaryti išimtį ir skirti nors dalį tiesioginių išmokų tokiems žemės savininkams, kurie anksčiau tikrai ūkininkavo?

Molėtų rajone yra daug smulkiųjų ūkių, todėl daug ir nusiskundimų dėl pieno supirkimo kainų. Štai, pasak vieno ūkininko, su supirkėjais tenka derėtis ir dėl 14 ct/kg supirkimo kainos. Nors oficialiai teigiama, kad pieno supirkimo kainos šiek tiek pakilo, tačiau nepakankamai – smulkieji ūkiai vis dar atsisako pieno gamybos ir imasi kitų gyvulininkystės šakų, dažniausiai mėsinės gyvulininkystės.

Kokie renginiai? Rugsėjo 15 d. Molėtuose surengsime tradicinę Rudens gėrybių ir amatų mugę. Esu įtraukta į rengėjų komisiją. Prieš tai lankysimės ūkiuose, rinksime geriausius iš geriausių. Atrinksiu kandidatus, kuriuos apdovanosime ir Žemės ūkio rūmų vardu.

Atrinkau ir ūkininką ŽŪR nominacijai „Ūkininkauju Lietuvai“. Tai  jaunas ūkininkas Paulius Marcinkevičius, turintis ūkį Giedraičių seniūnijoje, Radžiūnų kaime. Jaunasis ūkininkas, iš kurio būtų galima daug ko pasimokyti. Yra ir daugiau veiklių ūkininkų, pavyzdžiui, savo produkcijos perdirbimu užsiima Audronė Ratkė – gamina sūrius, varškę ir kt. ir pati parduoda. Beje, Molėtų r. numatyta nauja ir patogi vieta ūkininkų turgui, taigi smulkiesiems ūkininkams tai bus ženkli parama.

Nuolat bendrauju su Alantos technologijos ir verslo mokykla – kaip ŽŪR Savivaldos organizatorė esu įtraukta į su žemės ūkiu susijusių specialybių kvalifikacijos egzaminų komisiją.

Rugsėjo ir spalio mėnesiais planuoju surengti specialistų susitikimus su žemdirbiais. Netrukus pradėsiu rinkti žemdirbių pageidavimus bei pasiūlymus – tada ir paaiškės, su kokios srities specialistais susitiksime.

Planuose – išvyka į Švenčionių r. Rieškutėnų bendruomenės amatų centrą. Iš jų yra ko pasimokyti, manau, jų patirtį bandysime panaudoti Molėtų rajone.

ŽŪR savivaldos organizatore dirbu jau 17 – uosius metus.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Molėtų rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Molėtų r. Laimę – Teresę Ramonienę, kontaktai: tel. 8-614 14 706, e. p. l.ramoniene@zur.lt