ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ PANEVĖŽIO RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Danguolė KUZMIENĖ, ŽŪR savivaldos organizatorė Panevėžio r.: „ŽŪR suformavo labai efektyviai dirbančią komandą“.

Esu finansininkė, baigiau tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – ASU). Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatore dirbu aštuntus metus. Šiuo metu vadovauju ir LŪS Panevėžio skyriui. Būdama ŽŪR savivaldos organizatore bandau pati spręsti ūkininkams kylančias problemas, o kai savo jėgų neužtenka – kreipiuosi į ŽŪR komandą Kaune. Kokius klausimus girdžiu  iš žemdirbių? Pavyzdžiui, šįmet dauguma ūkininkų kreipėsi į mane, norėdami sužinoti ar pasitikslinti informaciją dėl sausros padarytų nuostolių kompensavimo, kaip ir ką jiems reikėtų daryti, kam ir kokius dokumentus pateikti ir t.t. Žinoma, ūkininkai teiraujasi ir pateikia savo nuomones apie valdžios ketinimus keisti melioracijos sistemą. ŽŪM pateiktus pasiūlymus žemdirbiai kritikuoja. Melioracijos sistemos išdalinimas ūkininkams gali atnešti pražūtingų padarinių, juk sistema yra viena, o savininkų būtų daug. Vieni ūkininkai melioracijos įrenginius prižiūrės, tačiau jeigu keli elgsis atmestinai tai bendras rezultatas gali būti prastas. Ūkininkų nuomone, melioracijos sistemos šeimininkas turi būti vienas, t.y. valstybė. Trečioji dėmesio sritis – santykiai su energetikais dėl elektros stulpų ūkininkų sklypuose. Ūkininkų nuomone, valstybė priėmė skubotą sprendimą, nepasitarė su žemdirbių savivalda. Dėl pastarosios problemos į svečius pasikviesime energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną bei Aplinkos ministerijos atstovus ir bandysime jiems paaiškinti apie žemės ūkio darbų specifiką. Kodėl to reikia? Bandysime energetikams paaiškinti, kad, pavyzdžiui, susilaikytų nuo darbų sėjos metu, ar grūdinėms kultūroms vos sudygus, juk tada padaroma daugiausia nuostolių. Energetikai to nesupranta ir stebisi, kad ūkininkai reikalauja kompensuoti dėl energetikų darbų patirtus nuostolius. Šie klausimai ir sumanymai kilo susitikimuose su ūkininkais.

Dalyvauju ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų bei savivaldybių renginiuose. Pavyzdžiui, artimiausiomis dienomis dalyvausiu Kupiškyje rengiamame žemdirbių susitikime su žemės ūkio ministru Giedriu Surpliu.

Šįmet ir mes, panevėžiečiai, kviesime pasitarti ministrą. Surengsime ir seminarą apie inovacijas auginant vaisius ir uogas. Seminarą ves ŽŪR konsultantė – praktikė Lina Pukaitė-Malinauskienė. Bitininkystės seminarą ves ŽŪR konsultantas – praktikas Juozas Jankauskas. Apskritai jaučiu stiprų ŽŪR užnugarį – man talkina tiek specialistai, tiek ŽŪR vadovai. Apskritai, ŽŪR suformavo labai efektyviai dirbančią komandą.

Kaip ŽŪR savivaldos organizatorė dalyvauju ir savivaldybės renginiuose, seminaruose, esu Panevėžio apskrities darbo ginčų komisijos narė. Ši komisija nagrinėja žmonių skundus dėl darbdavių savivalės. Džiaugiuosi, kad darbuotojai labai retai skundžiasi dėl santykių su juos samdančiais ūkininkais.

Palaikau gerus santykius su Panevėžio rajono savivaldybės vadovais. Bendradarbiaujame tiek su meru Povilu Žaguniu, tiek su vicemeru Antanu Pociumi, Žemės ūkio skyriaus vedėju Vytu Jakuboniu. Gerus santykius įrodo ir savivaldybės sprendimas ne tik LŪS nariams, bet ir visiems žemės savininkams sumažinti žemės mokestį.

Žinoma, mano darbotvarkėje yra ir kitokio pobūdžio veikla. Pavyzdžiui, su rajono žemdirbiais susitarėme Lietuvos valstybės 100 – mečio proga Velžio seniūnijoje rengiamoje poilsio zonoje, prie Nevėžio, pasodinti 90 klevų ir 10 liepų. Dar surengsime tradicinę derliaus šventę.

Džiaugiuosi, kad Panevėžio rajone ūkininkai irgi galvoja ne tik apie ūkininkavimo efektyvumą, bet ir apie pavyzdinę tvarką. Tokie yra Išlaužų kaime ūkininkaujantys Danguolė ir Algis Kisieliai – tvarkingi, darbštūs, kruopštūs. Ūkininkauja ne tik sėkmingai, bet ir gražiai.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Panevėžio ir Kupiškio rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Danguolę Kuzmienę, kontaktai: tel. 8-682 23141, e. p. d.kuzmiene@zur.lt