ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš rokiškio RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Lina Meilutė – Datkūnienė, ŽŪR savivaldos organizatorė Rokiškio r.: „Žemdirbiai kreipiasi pagalbos įvairiais klausimais, todėl labai svarbu, kad turiu puikų užnugarį – ŽŪR specialistų komandą Kaune“.

Baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą, esu pedagogė ir filosofijos magistrė. Tačiau su žemės ūkiu susiejau savo gyvenimą ne atsitiktinai, nes Juodupės seniūnijoje (Rokiškio r.) ūkininkavo mano tėvai. Taigi šiame ūkyje ir užaugau, išmokau karves melžti ir atlikti kitus darbus. Ir štai atėjo laikas pagalvoti apie tolimesnę šio ūkio ateitį, juk jį reikės kažkam perimti. Brolis Darius – menininkas, taigi pasirinkimo nebuvo, todėl dar siekdama fiolosofijos magistro tapau jaunąja ūkininke. Manęs dažnai klausia, ar įmanoma filosofijos žinias panaudoti ūkininkaujant? Galiu patikinti, kad tiek ūkininkaujant, tiek dirbant ŽŪR savivaldos organizatore jos labai praverčia, ypač kai prireikia analizuoti kažkokią sudėtingą situaciją, įvertinti giliau, iš visų pusių, padeda kritiniam mąstymui. Tai turėjo įtakos ir apsisprendžiant tapti ŽŪR savivaldos organizatore, kuria Rokiškio r. dirbu jau penktus metus.

Tačiau savivaldos organizatorės rajone darbo pradžia buvo sunki. Apie trejus metus truko tarsi koks išbandymų laikotarpis, kai pagaliau tiek ūkininkų asociacijų nariai, tiek savivaldybės tarnautojai suprato, kad atėjau dirbti ne laikinai, kad noriu dirbti iš esmės.

Žemdirbiai kreipiasi įvairiais klausimais, kuo galiu tuoj pat patariu, o ko nežinau – pažadu sužinoti. Štai tada ir ieškau atsakymų. Dabar su vyru turime modernų 200 ha augalininkystės ūkį ir dar yra 250 ha tėvų ūkis. Taigi dėl klausimų, susijusių su ES paramos gavimu, dėl deklaravimo ir kt. galiu patarti iš savo patirties. Tačiau labai svarbu, kad turiu puikių užnugarį  – ŽŪR specialistų komandą Kaune. Jų pagalba itin svarbi, kai iškyla specifiniai klausimai, pavyzdžiui, iš bitininkystės srities – labai pagelbėjo Juozas Jankauskas. Kai reikia teisinių žinių, pagelbėja ŽŪR teisininkai.

Pagalbos ieškau visur. Pavyzdžiui, Rokiškio r. man labai padeda visoje šalyje žinomas ūkininkas Vytautas Šlikas. Jam jau devyniasdešimt metų, tačiau jis ir dabar man neretai primena, kokius darbus turėčiau atlikti, ką užmiršau. Daug pasimokiau iš Lašų ŽŪB vadovo Zenono Akramavičiaus.

Labai džiaugiuosi jaunaisiais Rokiškio r. ūkininkais. Keičiasi ūkininkų karta, senelių ar tėvų ūkius perima ar šalia jų pradeda ūkininkauti jauni žmonės ir jiems reikia daug žinių, nes jie nori ūkininkauti kitaip, moderniau, efektyviau. Taigi tokiems aktyviems ūkininkams patarti nelengva.

Renginių temas padiktuoja pats gyvenimas – aptariame aktualiausius, svarbiausius mums klausimus. Štai dėl žemės mokesčio. Kalbuosi su smulkiaisiais ūkininkais ir jie sako, kad nebeturi lėšų. Rokiškio r. žemės mokesčio lengvata taikoma tik turintiems iki 3 arų sklypus. Problema, kad šįmet pakilo žemės vertė, o Rokiškio r. pakilo ir valstybinės bei privačios žemės nuomos koeficientas. Artimiausiu laiku su jaunaisiais ūkininkais dar kartą apie tai diskutuosime, atliksime analizę. Rokiškio r. taryba prašė pateikti pasiūlymą, kaip kompensuoti žemės mokesčio išlaidas dėl žemės vertės pasikeitimo. Tačiau pasiūlymas turi būti teisingas, kad neiškreiptume rinkos.

Spalio 26 d. Rokiškio r. apdovanojome pažangiausius ūkininkus. Tai iš esmės nauja idėja, nes atskirai buvo vertinami ūkiai pagal kategorijas: jaunasis ūkininkas, ūkininkaujantis ekologiškai, iki 100 ha, virš 100 ha ir žemės ūkio bendrovės.

Kaip savivaldos organizatorei svarbu pastebėti kuo daugiau aktyvių ūkininkų. Ir nebūtinai jie turi būti stambūs, šiuolaikiniai, ypatingi. Štai žmogus ūkininkauja, sukuria vieną kitą darbo vietą, labai svarbu jį sudominti prisijungti prie visuomeninės veiklos. Ir pastebiu, kaip tokie žmonės pasikeičia, jie pajaučia, kad ir nuo jų aktyvumo daug kas priklauso šioje valstybėje.

Rokiškio rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Liną Meilutę – Datkūnienę, kontaktai: tel. 8-616 03936, e. p. l.datkuniene@zur.lt