ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš šakių rajoNo

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Rimantas Valiukas, ŽŪR savivaldos organizatorius Šakių r.: „Šakiečiai supranta, kad Lietuvoje turi teisę dirbti ir išgyventi ne tik stambūs, bet ir smulkieji bei vidutiniai ūkiai“.

1992 – aisiais baigiau Lietuvos veterinarijos akademiją, esu zooinžinierius. Prieš tai buvau baigęs veterinarijos technikumą ir dirbau veterinarijos gydytoju tuo metu žinomame Taikos kolūkyje. Po to penkiolika metų dirbau Šakių r. mero patarėju. Be to, beveik 10 metų turėjau ūkį, auginau veislines kiaules. Šiuo metu dirbu Šakių r. savivaldybės Žemės ūkio skyriuje specialistu, be to, esu Šakių r. žemdirbių asociacijos bei Šakių r. ūkininkų sąjungos vadovas. Su Žemės ūkio rūmais esu susijęs nuo 1997 – ųjų, kai pradėjau vadovauti Šakių r. žemdirbių asociacijai. Tada susipažinau su itin geru ŽŪR specialistu –  skyriaus vedėju Algirdu Aleksynu. Štai jau penkioliktus metus esu ŽŪR savivaldos administratorius Šakių rajone. Labai džiaugiuosi savo kraštiečiais ūkininkais – mano sąraše yra apie 2900 ūkininkų. Tiesa, buvo ir geresnių laikų, kai rajone turėjome per 5 tūkst. aktyvių ūkininkų.  Bet džiaugiuosi, kad turime pamainą – rajone yra per 400 jaunųjų ūkininkų. Kitų metų pradžioje bandysime jaunuosius ūkininkus suburti bendram darbui. Jie tikrai turi nepanaudotų galimybių.

Nors Šakių r. garsėja geromis žemėmis, tačiau auginame ne tik javus, bet ir cukrinius runkelius, daržoves, turime ir stiprių pienininkystės ūkių – tiek nedidelių, tiek  laikančių po tūkstantį ir daugiau melžiamų karvių. Tačiau nepritariu organizacijoms, kurios orientuojasi tik į stambiuosius ūkius. Visi turi teisę dirbti ir išgyventi. Tik mąstantys egoistiškai gali nurašyti smulkiuosius ir vidutinius ūkius. Aš taip niekada nepasielgsiu ir šakiečiai tai žino. Štai Šakių rajone yra apie 97 tūkst. ha žemės, o iš jos šiuo metu išgyvena apie 3 tūkst. ūkininkų šeimų. Kai kurie dirba ir ateityje dirbs papildomai, tačiau jie visi turi teisę ūkininkauti, išlaikyti savo šeimas. Ar būtų geriau, jeigu tokių ūkių neliktų ir žmonės papildytų bedarbių gretas ar naudotųsi valstybės pašalpomis? Ir dėl šios priežasties esu nusivylęs Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovų veikla. Žinoma, tai ne mano vieno nuomonė. Mes, šakiečiai, ūkininkai, nusprendėme LŪS nemokėti nario mokesčio. Už šiuos pinigus nusprendėme surengti žemdirbių šventę. Šįmet tokia šventė Šakių r. žemdirbiams įvyks Sintautuose gruodžio 7 d.

Man, ŽŪR savivaldos organizatoriui, yra lengviau dirbti, nes kartu esu ir žemdirbių asociacijos bei Šakių r. ūkininkų sąjungos vadovas. Taigi visos ūkininkams svarbios problemos paliečia ir mane bei mano pagalbininkus. Savo susirinkimuose aptariame aktualiausius klausimus.

ŽŪR veiklą Šakių r. žemdirbiai tikrai jaučia ir tokia galimybe pasinaudoja.

Štai ir paskutiniame susirinkime, kuris įvyko lapkričio 19 d., pas mus viešėjo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas bei Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis. Aptarėme aktualiausius klausimus, tarp kurių buvo ir melioracijos sistemų priežiūra. Ši problema šakiečiams yra išskirtinai svarbi ir todėl, kad gyvename pasienio zonoje, o juk melioracijos grioviai, upeliai kerta sieną, taigi labai svarbu, kaip melioracijos sistema veiks ir kitoje valstybinės sienos pusėje.

Artimiausiu laiku Šakiuose vyks seminaras, kurį ves ŽŪR konsultantė dr. E.Karbauskienė, neseniai surengėme seminarą dėl darbo saugos reikalų, jau surengėme seminarą pieno gamintojams, kurį vedė dr. E.Gedgaudas. Labai naudingas seminaras.

Šakių r. žemdirbiai supranta, kad turime visi ginti savo interesus, niekas kitas už mus to nepadarys. Todėl spalio mėn. į ŽŪR organizuotą protesto akciją Briuselyje siuntėme tris, o gruodžio mėn. planuojame siųsti du savo atstovus.

Šakių r. ūkininkams primenu, kad ŽŪR vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgdamas į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiu individualias konsultacijas ir organizuoju seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Šakių r. ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorių Rimantą Valiuką, kontaktai: tel. 8 – 611-35843, el. p. r.valiukas@zur.lt