ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ SKUODO RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Lolita SKIESGILIENĖ, ŽŪR savivaldos organizatorė Skuodo r.: „Džiaugiuosi dirbdama Žemės ūkio rūmų komandoje, kuri tapo tikraisiais ūkininkų pagalbininkais, jų interesų gynėjais“.

Su žemės ūkiu savo gyvenimą susiejau nuo mokslų Klaipėdos tarybinio ūkio technikume – įgijau veterinarijos felčerės specialybę. Kai kurie žemdirbiai žino, kad turiu šią specialybę, todėl neretai kreipiasi ir specifinių patarimų. Nors ŽŪR savivaldos organizatore dirbu dar tik dvejus metus, tačiau supratau, kad ūkininkams labiausiai reikia labai konkrečios pagalbos. Kyla problema, jie klausia, teiraujasi ir jeigu tu sugebi žemdirbiui padėti, tai jis tave gerbs ir tavo darbą vertins. Džiaugiuosi dirbdama Žemės ūkio rūmų komandoje, kuri tapo tikraisiais ūkininkų pagalbininkais, jų interesų gynėjais. Štai šįmet dėl sausros daugelis grūdų augintojų pateko į sudėtingą padėtį dėl sudarytų išankstinių sutarčių. Gal vienas kitas ūkininkas bandė gudrauti, specialiai neparduoti derliaus pagal sutartyse nurodytas kainas, bet aš susidūriau su ūkininkais, kurie tikrai nukentėjo ir sutarčių negali įvykdyti ne todėl, kad nenori, o todėl, kad negali. Ūkininkams patariau gauti pažymas, kurios patvirtintų, kad jų pasėliai nukentėjo dėl nenugalimos jėgos poveikio. Kai kuriems pavyko susitarti su grūdų supirkėjais, tačiau daug skuodiškių pateko į nesąžiningų grūdų supirkėjų spąstus. Štai kai kuriems ūkininkams, kurie negalėjo šįmet įvykdyti grūdų pardavimo sutarčių, supirkėjai siūlo pasirašyti naujas išankstines sutartis, kurias galima pavadinti pančiais – pagal naujas sutartis ūkininkai kitą sezoną turėtų grūdų supirkėjams  ne tik parduoti pusantro karto daugiau grūdų nei buvo sudaryta šįmet, bet ir dar sumokėti baudą. Taip elgtis nesąžininga. Dabar drauge su Žemės ūkio rūmų teisininkais ieškome būdų, kaip padėti žemdirbiams. Ieškosime išeities ir viešinsime šias negeroves, su kuriomis susiduria ūkininkai per savo patiklumą. Apskritai, į savivaldos organizatorius ūkininkai kreipiasi labai įvairiais klausimais, ne į visus klausimus galiu pati atsakyti, ar suteikti konsultacijas, todėl pasitelkiu ŽŪR specialistus – konsultantus iš centro ar kitų rajonų. Labai svarbu, kad turime stiprų užnugarį – ŽŪR komandą Kaune.

Labai svarbu, kad turiu pagalbininkų ir čia, tarp ūkininkų Skuodo rajone. Visada svarbu remtis žmonėmis, kurie ne tik žodžiais, bet ir darbais gali parodyti pavyzdį. Tarp tokių yra labai aktyvi pieno gamybos ūkio savininkė Danutė Jakumienė. Ji – energijos šaltinis. Paprastai Danutės ir Ričardo Jakumų ūkyje rengiamos melžėjų varžytuvės. Tačiau ne visi ūkininkai sugeba tobulėti, diegti naujoves. Kyla abejonių dėl senstančių ūkininkų ateities. Labai gaila matyti, kad ne visi ūkių savininkai turi kam perduoti ūkius. Žinoma, Skuodo rajone yra ir aktyvių jaunųjų ūkininkų, deja, daug jaunų žmonių emigravo. Iš savo patirties žinau, dėl kokių priežasčių jauni žmonės pasirinko tokį sprendimą, nes aš pati emigracijoje, Islandijoje, praleidau net šešis metus. Aš sugrįžau, bet tikrai ne visi emigravusieji sugrįš. Kas laukia jų tėvų valdomų ūkių? Ateis laikas, kai ūkius teks parduoti. Tačiau kai kurie ūkininkai susidurs dar su viena problema – ne visi gaus senatvės pensijas, o jeigu gaus, tai  tik minimalias. Sako, kad ūkininkai patys kalti, nes nemokėjo mokesčių Sodrai. Deja, skaičiavimai rodo, kad kai kurie neturėjo lėšų. Kaip tokiais atvejais elgtis? Kaip jau pasakojau, šešis metus dirbau Islandijoje ir kaip tik tuo metu, kai ši valstybė išgyveno labai stiprią finansinę krizę. Žavėjausi islandais, mačiau, kaip jie aktyviai gynė savo teises, kokia stipri ir tvirta savivalda ir valstybės parlamentas sudarė sąlygas į bėdą patekusiems žmonėms atsitiesti, išgyventi. Tai – pavyzdys mums.

Džiaugiuosi gerais santykiais su Skuodo meru Petru Pušinsku. Jis – bitininkas, taigi gerai supranta žemės ūkio niuansus. Jis girdi mūsų pasiūlymus. Geri santykiai ir su savivaldybės Žemės ūkio skyriaus tarnautojais.

Tarp artimiausių renginių – ketinu surengti skuodiškių ūkininkų susitikimą su ŽŪR pirmininku Arūnu Svitojumi, aptarsime pagrindines problemas.  Dar surengsime posėdį su skuodiškiais ūkininkais, kuriame aptarsime veiksmų strategiją dėl grūdų supirkėjų nesąžiningų veiksmų. Mūsų planuose ir seminaras užsiimantiems gyvulininkyste, kurį ves ŽŪR Veislininkystės komiteto pirmininkas, vienas geriausių veislininkystės specialistų Lietuvoje dr. Edvardas Gedgaudas. Žinoma, aplinkybės padiktuos ir daugiau renginių, susitikimų. Be kita ko, esu Skuodo rajono žemdirbių asociacijos tarybos narė bei Lenkimų bendruomenės narė.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Skuodo rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Lolitą Skiesgilienę, kontaktai: tel. 8-699 15 808, e. p. l.skiesgiliene@zur.lt