ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS IŠ TELŠIŲ RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

Edita ŠERLINSKIENĖ, ŽŪR savivaldos organizatorė Telšių r.: „Suprantu, kad valdininkams įgristu, tačiau kitos išeities neturiu – taip elgsiuosi ir ateityje“

Savivaldos organizatore Telšių rajone dirbu tik nuo šių metų vasario mėnesio. Turiu ekonominio pobūdžio išsilavinimą, tiek mano uošviai, tiek vyras yra ūkininkai, be to, esu Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos revizorė, tačiau dar ne visus Telšių rajono ūkininkus pažįstu. Apskritai, pradžia buvo labai sunki. Jaučiau, kaip mane stebi, vertina, kas aš esu, kaip elgiuosi. Tačiau palengva ledai tirpo ir dar tirpsta. Valdininkai pradėjo mane kviesti į posėdžius, susitikimus. Prisistačiau seniūnijose, tačiau didelio entuziazmo nėra. Suprantu, kad aš pati turiu imtis iniciatyvos, tą ir darau, jaučiu, kad kai kuriems valdininkams net įgristu, tačiau kitos išeities neturiu – taip elgsiuosi ir ateityje. Manau, jie tai jau suprato. Šiaip žemės ūkio specialistai ir ūkininkai Telšių rajone yra geranoriški, dalijasi žiniomis, patirtimi.

Daugiausia informacijos ir patarimų kreipiasi smulkieji ūkininkai dėl galimybių gauti ES ir valstybės paramą. Ši tema buvo itin svarbi šį pavasarį, todėl net rengėme seminarą. Kita tema – nenašių žemių žemėlapio pakeitimai, kurie kai Telšių rajono ūkininkams buvo labai nepalankūs. Todėl tarp Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijos steigėjų buvo daug telšiškių ūkininkų. Kaip ir kitus šalies rajonus, Telšių krašto neaplenkė sausra, taigi ūkininkai teiraudavosi dėl pažymų išdavimo ir dėl galimybių išvengti NMA baudų. Įvairiomis progomis rengėme susitikimus su jaunaisiais ūkininkais, pavyzdžiui, rugpjūčio 4 d. Telšių rajone surengėme tradicinį Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos sąskrydį. Kodėl Telšių rajone? Todėl, kad čia yra palyginti daug jaunųjų ūkininkų. Ir kaip savivaldos organizatorė, ir kaip jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narė stengiuosi, kad jauni žmonės susidomėtų ūkininkavimu, tačiau ypač paskutiniais metais susiklostė nepalankios ne tik gamtos sąlygos, bet ir, pavyzdžiui, žemiausios ES rinkoje pieno supirkimo kainos. Todėl yra atvejų, kai jauni žmonės lyg ir norėtų ūkininkauti, bet susidūrę su ne nuo jų priklausančiomis aplinkybėmis nuleidžia rankas, parduoda karves ir net atsisako ūkininkavimo, nuomoja nuosavus sklypus. Iš savo patirties žinau, kad ypač šiuo metu įsitvirtinti jauniesiems ūkininkams yra labai sunku. Juo labiau, kad šįmet labai trūksta paramos jauniesiems ūkininkams įsikurti. Tačiau vilčių neprarandame.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Telšių rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Telšių r. Editą Šerlinskienę, kontaktai: tel. 8-687 71 089, el. p.  e.serlinskiene@zur.lt

Nuotraukoje: (pirmoji iš kairės) ŽŪR Savivaldos organizatorė Telšių rajone Edita Šerlinskienė.