Žemdirbių susitikimas su Žemės ūkio ministru B.Markausku

Sausio 31 d. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas lankėsi Rokiškyje. Į susitikimą su ministru atvyko žemdirbiai ne tik iš Rokiškio, bet ir Kupiškio, Biržų, Anykščių, Ukmergės rajonų.

Ministras Bronius Markauskas supažindino žemdirbius su XVII Vyriausybės programa ir žemės ūkio politikos prioritetais. Ministras taip pat pasidalino savo įžvalgomis dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros po 2020 m. ir atsakinėjo į ūkininkams aktualius klausimus dėl pasėlių deklaravimo taisyklių pakeitimo, paramos dydžio susiejimo su pasiektu ūkio produkcijos dydžiu, „sofos ūkininkų“ eliminavimu iš tiesioginių išmokų gavėjų statuso ir kt.

Daug klausimų ūkininkams kilo dėl ministrės V. Baltraitienės 2014 m. lapkričio 27 d. pasirašyto  įsakymo Nr. 3D-889 „Dėl dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“. Įsakymu buvo patvirtinta dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, nustatanti kriterijus, kuriais remiantis būtų nustatomi pareiškėjai arba paramos gavėjai, dirbtinai sukūrę sąlygas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Ūkininkai piktinosi, kad NMA vertinant paraiškas neįvertina ūkininkų dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti, o padarius investicijas ir pateikus mokėjimo pašymą pradeda vykdyti pažeidimų tyrimus.

Reaguodamas į ūkininkų priekaištus dėl minėto įsakymo Žemės ūkio ministras B. Markauskas pažymėjo, kad visų pirma ūkininkai turi elgtis atsakingai ir sąžiningai patys prieš save, o kad išsiaiškintų realią situaciją ir problematiką, žadėjo pats asmeniškai apsilankyti tokiuose ūkiuose ir įvertinti situaciją.  „Žinoma, kad pastebėjus nusižengimus – būtina imtis priemonių, o jei įsakymu patvirtinta metodika neveikia efektyviai ir yra klaidinanti – ją būtina tobulinti” – kalbėjo B. Markauskas.