Žemdirbystės institutui – 60

Spalio 20 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas Šeduvoje sveikino Žemdirbystės instituto direktorių dr. Gintarą Brazauską ir darbuotojus 60-ojo jubiliejaus proga. Linkėdamas puikių mokslo pasiekimų ir sėkmigo darbo žemdirbių labui, A.Stančikas įteikė padėką už agrarinių mokslų plėtrą doc. dr. Vytautui Ruzgui.

Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas įkurtas 1956 m.  Pirmasis instituto vadovas buvo prof. dr. Petras Vasinauskas. 1966 m.  institutui pradėjo vadovauti dr. Antanas Būdvytis, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę institutui vadovavo dr. Rimantas Dapkus, 1997–2011 m. – prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, doc. dr. Vytautas Ruzgas, o nuo 2016 m. – dr. Gintaras Brazauskas.