Žemei užmigus – padėkos žemdirbiams

Jau spalio mėnesį atskiruose kaimiškuosiuose rajonuose prasidėjo žemdirbių ir kaimo gyventojų 2018-ųjų metų rezultatų apžvalga. Simboliška, kad pasibaigus didiesiems darbams kaime, galima pasidžiaugti, atsipūsti, pabendrauti su kolegomis, o gal ir kokiu apdovanojimu pasididžiuoti.

Lapkričio 30 d. Tauragės kultūros rūmuose rinkosi rajono žemdirbiai į kasmetinę šventę, kurią organizavo Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius.

Šventėje dalyvavęs Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vicepirmininkas Vytautas Buivydas apdovanojo Tauragės rajono jaunuosius ūkininkus – Tomą Dirmeikį ir Rimantą Dirmeikį, už sėkmingą ekologinių ūkių plėtrą.

„Lietuviai esame 4 nuo galo, pagal pagaminamą produkciją iš 1 ha. Gauname kiek daugiau nei 900 eur pajamų iš 1 ha. Tuo tarpu pirmaujantys Olandai iš1 ha gauna virš 13000 eur pajamų. Džiugu, kad rajono meras Sigitas Mičiulis apdovanojo didelę pridėtinę vertę nedideliame plote sukuriančius ūkininkus, kurie užsiima akvakultūra, uogininkyste, daržininkyste, žvėrininkyste ir kt. netradiciniu ūkininkavimo būdu. Tokių ūkių skatinimas yra būtinas. Štai pvz. kanadinių audinių augintojai iš 1 ha sugeneruoja 650 tūkst. Eur, šilauogių augintojai – apie 40000 pajamų. O štai labiausiai Lietuvoje remiama grūdininkystė sugeneruoja vos 1500 eur pajamų iš 1 ha. Todėl norint pasiekti Olandijos lygį, Lietuvoje būtina skatinti kuo įvairesnio ūkininkavimo sektorius. Iki šiol Lietuvoje remiami ir skatinami kurtis stambūs grūdininkystės ūkiai, kad ir kiek gautų ES investicijų, niekada nepasieks Olandijos gaunamų 13000 eur iš 1 ha pajamų lygio, todėl būtina svarstant artimiausių investicinių projektų taisykles peržiūrėti prioritetus“, – kalbėjo Vytautas Buivydas.

Tauragės rajone žemės ūkio veikla užsiima daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų, iš jų jaunimas iki 40 metų – apie 370. Rajone yra šeimų, kuriose ūkininkauja net 3 kartos.

***

Gruodžio 6 d. Ukmergės rajono žemdirbiai Taujėnų dvare rinkosi į „Metų ūkis 2018″ renginį.

Šventiniame renginyje buvo apžvelgti 2018 –ųjų darbo rezultatais ir padėkomis bei dovanomis apdovanoti 10 šauniausių ūkių.

Renginyje dalyvavęs ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas sveikino darbščius ir aktyvius ūkininkus ir įteikė padėkas ūkininkams Janinai Driukienei ir Gražvydui Dapkui bei Lyduokių seniūnijos žemės ūkio specialistei Teresei Naujanienei.

 

Renginį organizavo Ukmergės rajono savivaldybė ir Ukmergės rajono žemdirbių asociacija.

***

Gruodžio 7 d. Sintautuose, Šakių rajono ūkininkų sąjunga ir jos pirmininkas Rimantas Valiukas organizavo ūkininkų pagerbimo vakaronę.

Aktyviai susirinkusius į renginį sveikino ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis ir apdovanojo aktyviausius žemdirbių savivaldos veikloje dalyvaujančius ūkininkus, ūkininkams mielai gelbėjančią savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėją Ireną Žemaitienę, merą Edgarą Pilypaitį.

„Ūkininkų ir kaimo gyventojų laukia naujas 2021-2027 n. BŽŪP planavimo laikotarpis. Todėl privalome būti aktyvūs, siekdami nediskriminacinių sąlygų. Tuo tikslu jau antrą kartą šiais metais vyksime į protesto akciją Briuselyje, kuri vyks Europos Vadovų Tarybos metu – gruodžio 13 d. Protestuosime drauge su Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmais ir Latvijos žemdirbių savivaldos atstovais. Džiaugiuosi, kad Šakių rajono žemdirbiai aktyviai dalyvavo pirmojoje ŽŪR organizuotoje akcijoje, kuri vyko š.m. spalio 18 d. , tada Šakių rajonui atstovavo Deividas Romikaitis, Vytautas Antanavičius, Adomas Lekavičius ir Karolina Marcinkevičiūtė. Gruodžio 13 d. į protesto akciją vyks ir Šakių rajono žemdirbiams atstovaus Vytautas Antanavičius. Kviečiu visus būti vieningais, telktis bendram tikslui dėl kaimo ir žemės ūkio išsaugojimo“, – kalbėjo Sigitas Dimaitis.