Žemės ūkio paskolų garantijų fondui patvirtintas valstybės garantijų limitas – 153,6 mln. eurų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) šiemet ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, galės suteikti individualių garantijų iki 153,6 mln. eurų. Toks įsipareigojimų pagal garantijų sutartis limitas patvirtintas 2021 m. kovo 24 d. LR Vyriausybės nutarimu.

Šis LR Vyriausybės nustatomas limitas yra taikomas visiems ŽŪPGF įsipareigojimams pagal garantijų sutartis vienu metu. 2020 m. pabaigoje ŽŪPGF įsipareigojimai pagal garantijų sutartis siekė 100,0 mln. eurų, o 2021 metams nustatytas limitas yra daugiau kaip perpus didesnis.

„LR Vyriausybės nustatytas limitas mums suteikia galimybę užtikrinti garantijų teikimą ūkio subjektams, siekiant padidinti jiems finansinių paslaugų prieinamumą ir sudaryti palankesnes skolinimosi sąlygas. Pastarasis nutarimas užtikrina galimybę ūkio subjektams suteikti kur kas daugiau naujų garantijų“, – patikslina ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

2020 m. augo suteiktų garantijų suma

Per 2020 m. ŽŪPGF suteikė 286 garantijas už 40,2 mln. eurų. Jų dėka ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, iš finansų įstaigų galėjo gauti paskolų bei lizingo paslaugų už 54,6 mln. eurų.

„2020 m. suteiktų garantijų suma buvo 84 proc. didesnė, palyginus su 2019 m. Tam įtakos turėjo ir sudėtinga ūkio sektoriaus situacija dėl koronaviruso pandemijos: 2020 m. liepą pradėjome teikti garantijas palankesnėmis sąlygomis ūkio subjektams, susidūrusiems su sunkumais dėl šios situacijos. Palankesnės garantijų teikimo sąlygos pratęstos ir šiemet iki birželio 30 d., todėl tikimės aktyvesnio kreipimosi iš ūkio subjektų“, – sako R. Globienė.

Ūkininkai skolinasi ir investicijoms, ir apyvartinėms lėšoms

53 proc. visų 2020 m. suteiktų garantijų buvo už finansavimą, skirtą investicijoms, o 47 proc. – už apyvartinėms lėšoms finansuoti ir biologiniam turtui įsigyti skirtą finansavimą.

Daugiausiai garantijų, 39 proc. garantijų sumos, suteikta ūkininkams. Vertinant 2020 m. suteiktų garantijų struktūrą pagal ūkio subjektų veiklą, augalininkystę plėtojantiems ūkio subjektams teko 52 proc. visų suteiktų garantijų, gyvulininkystei plėtoti – 20 proc.

Garantijos suteikiamos siekiant skatinti ūkio subjektus nuolat investuoti į modernias, išmaniąsias technologijas, prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. 2020 m. ūkio subjektai su ŽŪPGF garantijomis į žemės ūkio technikos įsigijimą investavo 10,6 mln. eurų, už 9,3 mln. eurų statė gamybinius pastatus, grūdų bokštus, už 2,5 mln. eurų įsigijo gamybinės įrangos. Taip pat ūkio subjektai investavo į gamybinę įrangą ir infrastruktūrą, įdiegė skaitmenines, inovatyvias technologijas, galėjo įgyvendinanti projektus, kuriems skirta ES finansinė parama.

LR Vyriausybės 2021 m. kovo 24 d. nutarimas nr. 172: nuoroda.