Žemės ūkio rūmų jubiliejus „Kartos keičiasi – vertybės išlieka!”

 Gegužės 27d. (penktadienį) Žemės ūkio rūmų Didžiojoje salėje įvyko Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-mečio ir atkūrimo 25-mečio jubiliejinis renginys.

Prieš jubiliejinį renginį Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai Parodų kalne atidengė pasodinto Vienybės Ąžuolo akmenį – žemdirbių savivaldos organizacijų simbolį.

Tuo tarpu ant scenos iš rožių žiedų Žemės ūkio organizacijų lyderių ir svečių nupintas 90-mečio vainikas simbolizavo partnerystę, bendradarbiavimą ir  draugiškumą.

 Dar 1931m. Respublikos Prezidentas Antanas Smetona  sakė: “Žemės Ūkio Rūmai yra grandis tarp vyriausybės ir ūkininkų, yra žiburys, kuris plačiai šviečia naujiems keliams. Žemės ūkio Rūmų tikslas yra perduoti agrikultūros mokslą prieinama forma platiems ūkininkų sluoksniams. Jiems tenka eiti plačia vaga, aprėpiant visas žemės ūkio šakas ”. Prieš 85 metus pasakyti žodžiai yra aktualūs ir šiandien.

Pagerbti Žemės ūkio rūmų organizacijų atvyko: LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, LR žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, Airijos ambasadorius J. E. p. David Noonan, Kazachstano ambasados atstovas, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Petras Čimbaras, LR Seimo narys Edmundas Jonyla, LR Seimo narys Jonas Kondrotas, LR Seimo narys Kazys Grybauskas, LR Seimo narys Kazs Starkevičius, LR Seimo narys Mindaugas Bastys, Europarlamentaras Bronis Ropė, rajonų merai, administracijos atstovai, mokslo ir mokymo institucijų vadovai ir atstovai, LR Prezidentės vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė.

Į jubiliejų atvyko svečiai iš: Suomijos Centrinės žemės ūkio gamintojų ir miško savininkų sąjungos direktorius Simo Tiainen, Latvijos ūkininkų federacijos atstovai Agita Hauka ir Aiga Kuzma, Latvijos žemės ūkio konsultacijų centro atstovė Ilva Berzina, Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmų pirmininkas Roomet Sormus, Lenkijos Nacionalinės žemės ūkio rūmų tarybos (KRIR) Vice-Prezidentas Mirosław Borowski, Prancūzijos Luarė regiono žemės ūkio rūmų prezidentas Michel MASSON ir atstovas Xavier GIRARD, Lenkijos Palenkės žemės ūkio rūmų delegacija: Iwona Denisiuk, Jolanta Klucznik, Jan Stanisław Wdowiak , Palanis Olgierd , Kazachstano ambasados atstovas Bogdan Baszanowski.

Taip pat šventėje dalyvavo garbūs valstybės institucijų vadovai ir atstovai,  Valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, socialinių ir verslo partnerių, mokslo ir mokymo institucijų, kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių lyderiai, rėmėjai, žiniasklaidos atstovai, Žemės ūkio rūmų atkūrimo iniciatoriai, pirmosios Rūmų Tarybos nariai, buvę Rūmų ilgamečiai darbuotojai ir vadovai bei kiti garbingi asmenys.

Jubiliejinis Žemės ūkio rūmų renginys buvo atidarytas “Tautiška giesme”, kurią sugiedojus visi organizacijų lyderiai buvo pakviesti į sceną. Kiekvienam lyderiui Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas įteikė duonos kepalą su degančia žvake – nuoširdaus ir pasišventusio darbo savo nariams simbolį. A. Stančikas trumpai apžvelgė Rūmų istoriją ir šiandienos aktualijas.

 Scenoje buvo pagerbti 1991 m. atkurtų Žemės ūkio rūmų Signatarai, Pirmosios Tarybos nariai, buvę vadovai ir ilgamečiai darbuotojai: Vytenis Neverdauskas – signataras, Ernestas Alionis -I žemės ūkio rūmų tarybos narys, Valentinas Aleksa – signataras, Algimantas Mikelėnas –  I žemės ūkio rūmų tarybos narys, Donatas Stanikūnas – I žemės ūkio rūmų tarybos narys, Jonas Čiulevičius – I žemės ūkio rūmų tarybos narys, Pranas Žymančius – buvęs vicepirmininkas, Liudvikas Kryžius – buvęs direktorius, ilgamečiai darbuotojai: Zenonas Keliauskas, Algimantas Vaičiulis, Antanas Markauskas.

 Tylos minute pagerbti tarpukario ir atkurtų Rūmų pirmininkai a.a. Jonas Aleksa ir prof. Antanas Stancevičius, signatarai: Mečislovas Treinys, Vytautas Dūda, buvęs direktorius Romas Kaunas, ilgametis darbuotojas Algirdas Aleksynas bei visi Rūmų idėjoms tarnavę ir anapilin išėję žmones.

Iškilmingo renginio metu Rūmų pirmininkas A. Stančikas, vadovaudamasis Prezidiumo sprendimu įteikė Žemės ūkio rūmų ordinus nusipelniusiems asmenims  žemdirbių savivaldai ir kaimui.

Žemės ūkio rūmų ordinu buvo apdovanoti:

  1. Vytenis Neverdauskas, ŽŪR signataras, Laikraščio „Ūkininko patarėjas“ vyr. redaktorius. Tai asmuo, profesionaliai vertinantis žemdirbių problemas ir pateikiantis įvairiapusiškas nuomones bei objektyvias išvadas visuomenei, publikacijų, tyrimų, kuriose nagrinėjami žemdirbių savivaldos,  žemės ūkio ir kaimo plėtros problematikos aspektai, autorius.
  2. Vytautas Šlikas, ilgametis Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas, Jaunųjų ūkininkų ratelių veiklos ir kaimo jaunimo organizacijų skatintojas.  Tai ūkininkas, aktyvus Lietuvos ir Rokiškio rajono politinis bei visuomenės veikėjas, nepasiduodantis valdžios įtakai, skaidrus ir aktyviai dirbantis žemdirbių naudai, didžiąją savo gyvenimo dalį skyręs šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros bei kaimo žmonių gerovės puoselėjimui.
  3. Andrėjus Gediminas Jakas, Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos prezidentas. Tai ilgametis pilietiškai iniciatyvus žemdirbių savivaldos atstovas, savo veikla puoselėjantis dvasines ir moralines Lietuvos kaimo žmonių vertybes, visokeriopai prisidedantis prie visuomeninės veiklos, tradicijų puoselėjimo ir skatinimo ir pats aktyviai dalyvaujantis veikloje.

Taip pat šis garbingas apdovanojimas buvo skirtas:

  1. Pekka Pesonen COPA (ES žemės ūkio organizacijų komitetas)-COGECA (ES žemės ūkio kooperatyvų generalinė konfederacija) generaliniam sekretoriui. Tai asmuo, ginantis ES žemdirbių interesus  – Europos lygmeniu palaikantis ir vystantis santykius su ES aukščiausios valdžios institucijomis (Europos Komisija, ES Parlamentu, ES Taryba), kitomis atstovaujančiomis organizacijomis bei socialiniais partneriais, prisidedantis prie ES žemdirbiams palankių politinių sprendimų, padedančių palaikyti bendrus interesus, priėmimo, inicijuojantis ir įgyvendinantis inovatyvius žemės ūkiui bei kaimui naudingus projektus.
  2. Thierry de l’Escaille, Europos žemės savininkų asociacijos (ELO) generaliniam sekretoriui. Tai asmuo, nuo 1994 m. atstovaujantis Europos žemės savininkų, žemės naudotojų ir kaimo verslininkų interesus, aktyviai dalyvaujantis BŽŪP reformos, „Natura 2000“, miškininkystės, ES plėtros, maisto saugos, žemės ir tvarus gamtos išteklių naudojimo ir nuosavybės ir perdavimo teisių darbo grupėse.

Šventinį renginį vainikavo Kauno fortepijoninio trio koncertas: Lina Krėpštaitė (fortepijonas), Indrė Andruškevičiūtė (smuikas), Asta Krištaponienė (violončelė). Vokalas – Eglė Šidlauskaitė (mecosopranas).

Šventinio renginio svečiai ir dalyviai vaišinosi Jubiliejiniu tortu ir mielai bendravo Rūmų kiemelyje.

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”90″]